کنترل برداری توان اکتیو و راکتیو ژنراتورهای دوسو تغذیه توربین بادی با استفاده از کنترل کننده‌های تناسبی – انتگرال‌گیر مرتبه کسری x

کنترل برداری توان اکتیو و راکتیو ژنراتورهای دوسو تغذیه توربین بادی با استفاده از کنترل کننده‌های تناسبی – انتگرال‌گیر مرتبه کسریبررسی وضعیت نابرابری منطقه ای در استان تهران
طراحی الگوی مسکن معاصر یزد (بر اساس پتانسیل‌های معماری بومی یزد)
شرح و ترجمه 100 صفحه از جلد اول شوقیات احمد شوقی
قاعده سیاق در آثار قرآنی آیت الله جوادی آملی
گرافیتی: تجسم اندیشه انتقادی
بازنمایی هنر ایرانی در طراحی جواهرات

تعیین زمان مناسب برداشت زیتون بر اساس سرعت تنفس میوه
منشا و تاثیرات غبارهای لایه های سطحی برف های البرز
خصوصیات فیزیکی و ارزش غذایی گوشت شترمرغ
بررسی اوضاع اجتماعی و اقتصادی قریه باغشاه
هشداری در مورد تبدیل اراضی کشاورزی به شهری : مطالعه موردی اصفهان
بررسی برخی از ویژگیهای اکولوژیک گونه‌های Bromus Tomentellus و Psathyrostachys fragilis در حوزه آبخیز تهران
حمایت از ما | مشهدهاست
`

کنترل برداری توان اکتیو و راکتیو ژنراتورهای دوسو تغذیه توربین بادی با استفاده از کنترل کننده‌های تناسبی – انتگرال‌گیر مرتبه کسری


مدل دینامیکی شامل قسمتهای آیرودینامیکی ، مکانیکی و الکتریکی می باشد. سپس به تشریح مبحث کنترل برداری توان اکتیو و راکتیو در ژنراتورهای دوسو تغذیه که در این نوع توربین بادی استفاده شده و کنترلهایی که در این خصوص انجام می گردد می پردازیم. این طرحهای کنترلی شامل کنترل شار مغنایسی ، کنترل مبدل طرف ژنراتور،و کنترل مبدل طرف شبکه می باشد. کنترل کننده مبدل طرف شبکه برای حفظ ولتاژ ثابت در دو طرف خازن و تولید ضریب توان واحد بهره برداری از شبکه استفاده می شود. کنترل کننده مبدل طرف ژنراتور برای تنظیم گشتاور، کنترل توان اکتیو و راکتیو به صورت مجزا استفاده می شود در ادامه کنترل کننده های تناسبی – انتگرال گیر مرتبه صحیح (PI) برای کنترل شار مغناطیسی، توان های اکتیو و راکتیو ولتاژ DC و توان راکتیو بهره برداری طراحی می کنیم. سپس برای کنترل موارد فوق کنترل کننده تناسبی – انتگرال گیر مرتبه کسری ( PI^?) طراحی می کنیم و در پایان هردو روش را با نرم افزار سیمولینک متلب شبیه سازی و نتیجه را با هم مقایسه می کنیم.
نمایه ها:
توربین بادی |
ژنراتور دو سو تغذیه |
کنترل کننده تناسبی – انتگرالی |
کنترل توان اکتیو و راکتیو بصورت مجزا |
کنترل کننده تناسبی انتگرالی مرتبه کسری | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


پردیس موسیقی ایران زمین (طراحی خانه موسیقی با رویکرد معماری ایرانی)
بررسی وبهینه سازی چرخه های ترکیبی تولیدهمزمان بااستفاده ازسوخت های بیوگاز از دیدگاه های اگزرژی،اگزرژی- اقتصادی
تعیین پارامتر های مودال قاب برشی با استفاده از روش خروجی-تنها و معرفی روش جدید احتمالاتی برای تعیین شکل مود قاب برشی
بررسی برگشت‌ پذیری فرش تحت بار دینامیکی و استاتیکی و اثر پارامترهای مشخصه‌ی فرش بر روی آن
تولید پودر نانو کریستالی آلومینیوم به روش پراکندن چیپس جامد
تحلیل تغییرات تصرفات اراضی حاشیه رودخانه میناب با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

تحلیل خطی دینامیکی پلهای قوسی افقی تحت اثر ارتعاشات ناشی از حرکت وسایل نقلیه
استحصال نمک از فرایند تولید آلومینا از نفلین سینیت در پایلوت آذر شهر
کنترل تداخل در شبکه های سلولی ناهمگن
پیش بینی زمانی و مکانی تراز آب زیرزمینی به وسیله مدل ترکیبی شبکه عصبی- موجکی و زمین آمار (مطالعه موردی: دشت مشهد)
تشخیص بات نت های اجتماعی مبتنی بر شباهت‌های رفتاری و ویژگی‌های ساختاری گراف اجتماعی
مدلسازی،کنترل و شبیه سازی ریزشبکه AC/DC هیبرید
*