بررسي تاثير عصاره الکلي تخم شاهي و تخم پياز بر هايپر گلايسميا و پارامترهاي اسپرماتوژنزيس در موش هاي رت ديابتي شده x

بررسي تاثير عصاره الکلي تخم شاهي و تخم پياز بر هايپر گلايسميا و پارامترهاي اسپرماتوژنزيس در موش هاي رت ديابتي شدهبررسی پتانسیلها و قابلیتهای جامعه عشایری برای استفاده از انرژیهای نو در استان
امکان سنجی ظرفیت های گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستای بیشه دراز، استان ایلام)
بررسی وضعیت استخدامی پرسنل شرکت خدمات اداری شهر
شناسائی آنتروویروسها در لجن دفعی نهائی(Biosolids)
کنترل و کاهش آلودگی های کارخانجات سیمان ازطریق طراحی فضای سبز
پژوهشی بر ساختار شبکه و رهیافتی بر بهینه سازی و ارتقاء امنیتی آن.

ایجاد سرزندگی و حس تعلق به مکان در فضاهای شهر در محله پایدار
ارائه مدل شناسایی عوامل کلیدی (CSF) موفقیت با رویکرد استراتژی (بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن BSC)
بررسی معیارهای پایداری روابط اجتماعی در رشد عرصه عمومی
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای دولتی استانایلام
تفکری در معماری پایدار شهرهای کویری ایران (مطالعه موردی: شهر سمنان)
اثر تنش شوری کلریدسدیم بر جذب عناصر پرمصرف و کم مصرف توسط پایههای نارنج و پونسیروس در شرایط درون شیشهای
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسي تاثير عصاره الکلي تخم شاهي و تخم پياز بر هايپر گلايسميا و پارامترهاي اسپرماتوژنزيس در موش هاي رت ديابتي شده


چکیده ندارد.
نمایه ها:
هایپر گلایسمیا |
عصاره الکلی |
تخم پیاز |
تخم شاهی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


کاربردی از سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) و الگوریتم ژنتیک در انتخاب مسیر بهینه کامیونهای حامل مواد خطرناک
بررسی میزان هیدروژن نفوذ پذیر در آلیاژ 7075 آلومینیوم به روش جابجایی گلیسیرین
تصفیه پسابهای آلوده به امونیاک در واحد تولید آمونیاک و اوره پتروشیمی خراسان
طراحي نظام صلاحيت حرفه اي ارزشيابان كيفيت در آموزش عالي
مروری بر روشهای نوین سرعت سنجی
پس نگری در آینده پژوهی

نظام بهره برداری و حقابه بری از رودخانه قمرود
بررسی تجربی منحنی کاهش رطوبت در دستگاه خشک کن شالی بستر عمودی گردشی و به دست آوردن حالت بهینه
جاتروفا گونه ایی جدید در صنعت سوخت زیستی
تجربه صنعتی : برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شرکت توسعه 1 مپنا با استفاده از مدل های مدیریت استراتژیک
معرفی کاربرد نور کند در بلورهای فوتونی برای پیاده سازی مبدلهای آنالوگ به دیجیتال تمام نوری
بررسی اثر نایسین بر کیفیت و ماندگاری کلم شور تخمیری (ساورکرات)

سایر مطالب

*