من براي جايي ميخوام يه DVD Player زير متوسط (البته از ماركها و جنسهاي خوب) بگيرم.
ارزانترين دستگاه كه قابليت ذخيره سازي به هر طريق يعني USB و DVD و Hard Disk (البته هارد دار حتما گرونتره) داشته باشه چنده؟
اگه بالاي 100 تومن بشه بايد معمولي بگيرم (بدون ضبط) در اين حالت چي پيشنهاد ميدين؟