برترین مطالب 1001 - 0 xاثر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر بیان ژن RAS تحت تأثیر تنش خشکی در گیاهان بادرنجبویه و بادرشبویه
بررسی تأثیر میزان آب آبیاری بر رشد و عملکرد گیاه کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط مشهد
اثر گرده افشانی تکمیلی بر تشکیل و کیفیت میوه کیوی رقم "هایوارد"
بررسی سیاستهای حمایتی برنج و ارائه راهکارهای نوین جهت کارآمدی این سیاستها
ارزیابی بوم‌شناختی بوته‌زارهای مناطق نیمه خشک با تاکید بر خدمات اکوسیستم (مطالعه موردی: بردسیر، استان کرمان)
بررسی اثر دما و رطوبت بر خواص فیزیکی، مکانیکی و تعیین خواص شیمیایی قارچ خوراکی دکمه ای

مطالعه پتانسیل برانگیخته شنوایی (AEP) با استفاده از ویولت و منطق فازی
مکان یابی هیدرولیکی پل ها و ساختمان ها با استفاده از نرم افزار HEC-RAS در محیط GIS
عملکرد ویژه گیربکس‌های 6 سرعته اتوماتیک ب ام و
مروری بر پلیمرهای معدنی و آلی فلزی
خودآموز تولید بازی های اینترنتی
بتن غلطکی کوبیده. ( کلیات ، مصالح و نسبت های اختلاط )
حمایت از ما | مشهدهاست

`

برترين مطالب

برترين مطالب


مدل‌سازی کنترل کننده یکپارچه توان در پخش بار بهینه با قید امنیت
تحلیل و بررسی موج ضربه برگشتی در مزارع بادی در اثر اصابت صاعقه
اثر زمین کردن بر کیفیت توان الکتریکی در شبکه‌های فشار متوسط
مبدل سینکرو (ریزالور) به دیجیتال و دیجیتال به سینکرو (ریزالور)
کنترل سیستم‌های وقایع گسسته
مدل‌سازی و شبیه‌سازی ژنراتور نیروگاه سد مسجد سلیمان به روش المان محدود به منظور تحلیل خطای افزایش سرعت

طراحی بهینه رباتهای موازی
حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز
حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش
تحلیل مسائل آهنگری گرم با المان محدود

سایر مطالب

*