برترین مطالب 1004 - 0 xاثر زمین کردن بر کیفیت توان الکتریکی در شبکه‌های فشار متوسط
مبدل سینکرو (ریزالور) به دیجیتال و دیجیتال به سینکرو (ریزالور)
کنترل سیستم‌های وقایع گسسته
مدل‌سازی و شبیه‌سازی ژنراتور نیروگاه سد مسجد سلیمان به روش المان محدود به منظور تحلیل خطای افزایش سرعت
طراحی دیودهای نوری مبتنی بر ساختار مواد GaN در پنجره طول موج رنگ آبی
توسعه سیستمهای انتخاب هوشمند مجموعه سهام (حل مسائل توزیع هوشمند تلاشها)

مدلسازی و شبیه‌سازی و کنترل کوره دوار سیمان
محاسبه ثابت هنری به روش K.K برای گازهای مختلف در الفین‌ها و اروماتیک‌ها
بررسی سینتیک و مکانیسم تخریب حرارتی پلیمرها
مقاومت سیمانهای مختلف در برابر آبهای نمک‌دار
مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز
طراحی تیکنر به منظور تغلیظ پرکلرات آمونیم
حمایت از ما | مشهدهاست

`

برترين مطالب

برترين مطالب


خالص‌سازی اسید فسفریک
سیاه کاری فلزات
تبدیل اسناد به فرمت ‏‎‏‎PDF‎‏ و برعکس
مهندسی توزیع، طراحی و محاسبه
کنترل تطبیقی ترافیک ABR در شبکه ATM
آزمون پاشش مه نمکی ‏‎Salt Spray‎‏

بهره‌برداری تلفیقی از منابع آب پایاب سد شهید رجائی(ساری) با روش پویایی سیستم
شناسایی ژن‌‌های مسئول بیوسنتز کلیدونین در مامیران کبیر (Chelidonium majus L.) از طریق تجزیه ترانسکریپتوم
ارزیابی برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی میوه ارقام زیتون (.Olea europea L)در استان لرستان
آفلاتوکسین M1 در شیر شتر در استان کرمان،درسال 1393
ارزیابی نقش برخی ژن‌‌های درگیر در مسیر بیوسنتر تریگونلین در شنبلیله trigonella foenum-graecum
اثر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر بیان ژن RAS تحت تأثیر تنش خشکی در گیاهان بادرنجبویه و بادرشبویه
*