برترین مطالب 1072 - 0 xتاثیر فعل غیرمادی در ماهیت قتل
وجه التزام در حقوق ایران ‏با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و مصر
تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران
عفو عمومی در ایران و عفو خصوصی در ایران و فرانسه
مبانی فقهی و حقوق جرائم شرب خمر و قماربازی
تدابیر جامعه جهانی در مقابله با جرایم بین المللی دریایی

ارزیابی تجربی ارتباط متغیرهای حسابداری با قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عوامل موثر بر نوع اظهار نظر حسابرس در ایران
بررسی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری (بر مبنای چارچوب نظری) برای دستگاه های اجرایی دولتی
بررسی و ارزیابی سیستم حسابداری در بیمارستان‌های خصوصی
بررسی اثر بخشی حسابرسی داخلی در شرکت ملی نفت ایران
حمایت از ما | مشهدهاست

`

برترين مطالب

برترين مطالب


واحدهای کشت وصنعت
بررسی عوامل موثر بر انتشار و عدم انتشار نشریات علمی در ایران
بررسی پاره‌ای از مشخصات فرهنگی و اجتماعی روستاهای ایران
مطالعه نیمه‌تفضیلی کانون شهدالی
بررسی وضع آب شهر تبریز
آموزش ، توسعه و انگیزه موفقیت (تحلیل محتوای کتب درسی ابتدائی)

بررسی اثرات تمرین و بی تمرینی بر ظرفیتهای هوازی و بی هوازی دانشجویان پسر ورزشکار 19 - 23 ساله دانشگاه بیرجند
تجزیه و تحلیل بیومکانیکی مراحل مختلف پرش ارتفاع (تکنیک فاسبوری فلوپ ) و مقایسه برخی ویژگیهای پرش ، پرش‌کننده‌های تیم ملی با پرش‌کننده‌های
بررسی و ارزیابی ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات دانش‌آموزان پسر راهنمایی (15-11 ساله) شهرستان بندرترکمن و مقایسه آن با شاخص استاندارد
اثر سه روش رژیم درمانی ‏‎‎‏(غذایی و ورزش، غذایی و ورزش همراه با طب سوزنی، غذایی و ورزش همراه با رفتار درمانی ) بر تغییر جرم و چربی موضعی زنان
طراحی، ساخت و پایایی سنجی دستگاه اندازه گیری علمکردحرکت
تاثیر دویدن 5000 متر بر فاکتورهای ایمنی خون دانشجویان شرکت‌کننده در المپیاد دانشجویی مرداد 79

سایر مطالب

*