برترین مطالب 1075 - 0 xصور گوناگون اغراق در شاهنامه فردوسی
تجزیه و تحلیل قصاید زهدیه و توحیدیه حکیم سنایی غزنوی
جلوه آرایه های مذهب کلامی و حسن تعلیل در دیوان سه شاعر سبک خراسانی : فرخی سیستانی، مسعود سعد سلمان و ناصرخسرو قبادیانی
کتابشناسی نظامی گنجوی
معنی‌شناسی گلوسماتیک
بررسی موضوعی شعر دوره مشروطه

بررسی و نقد مدایح نبوی احمد شوقی
بررسی نظرات دبیران زبان دبیرستانهای استان سمنان نسبت به دوره های آموزش ضمن خدمت درس زبان
بلاغت در قلمرو نقد ادبی (نقد بلاغی)
نمای در تنگ (اثر آندره ژید)
زبآن
Le statut du narrateur dans La Jalousie d ‘ Alain Robbe-Grillet
حمایت از ما | مشهدهاست

`

برترين مطالب

برترين مطالب


بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عوامل موثر بر نوع اظهار نظر حسابرس در ایران
بررسی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری (بر مبنای چارچوب نظری) برای دستگاه های اجرایی دولتی
بررسی و ارزیابی سیستم حسابداری در بیمارستان‌های خصوصی
بررسی اثر بخشی حسابرسی داخلی در شرکت ملی نفت ایران
بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

وجه التزام در حقوق ایران ‏با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و مصر
تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران
عفو عمومی در ایران و عفو خصوصی در ایران و فرانسه
مبانی فقهی و حقوق جرائم شرب خمر و قماربازی
تدابیر جامعه جهانی در مقابله با جرایم بین المللی دریایی
مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلیس

سایر مطالب

سایر مطالب

*