تخمین تابع تقاضای واردات غلات ایران


تخمین تابع تقاضای واردات غلات ایران
در این تحقیق بررسی الگوی تقاضای واردات غلات ایران از کشورهای مختلف عرضه‌نماينده اونها، به تفکیک برای محصولات گندم، برنج، جو و ذرت ، انجام گردید.


بررسی تاثیر سطوح مختلف ازت و فسفر در باروری (رشد، نمو و ماده موثره) آویشن
برپايه اطلاعات موجود و نتایج بدست آمده در دوره 1359-1377، تقاضای واردات غلات بویژه برای گندم، جو و ذرت برپايه تامین نیاز داخلی صورت گرفته و چندان ناظر به سطح قیمتهای واردات نبوده هست .


بررسی اثر زمان برداشت ارقام مرکبات بر کمیت و کیفیت هسپریدین در شمال ایران
اما الگوی تقاضا در مورد گندم از روند خاصی پیروی نموده هست بطوریکه، واردات گندم از هسترالیا بخش عمده واردات گندم ما را تشکیل داده و واردات گندم از کانادا بیشتر در دوره‌های بحرانی که حجم تولید گندم داخلی کاهش یافته بطور چشمگیری افزایش یافته هست .


گرایش محققان کشاورزی پیرامون مشارکت با کارکنان ترویج و کشاورزان (پژوهشی در سه استان چهارمحال بختیاری، اصفهان و خوزستان)
این امر در مورد واردات دو محصول ذرت و جو از آرژانتین و کانادا نیز صادق هست .


تنوع زیستی گونه‌های چوبی و اکوسیستمهای آنها در استان گیلان (هیرکانی غربی)
واردات برنج از پاکستان و تایلند بیشتر تابعی از سطح قیمت داخلی این محصول می‌باشد.


رابطه بین فاکتورهای پوشش گیاهی، رواناب فرسایش و حاصلخیزی خاک و مرتع
لذا دولت می‌تواند با توجه به نیاز ضروری به واردات غلات ، تقاضای واردات هر غله را به گونه‌ای ترتیب دهد که علاوه بر حفظ کیفیت مناسب محصول وارداتی - مخصوصا در مورد گندم - از رقابت موجود بین کشورهای صادرنماينده به نفع خود هستفاده ببرد.


تاثیر فسفر و آهن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت و سویا
از سوی دیگر لازمست تا با برنامه‌ریزیهای دقیق به امر تولید غلات و دستیابی به خودکفایی در این زمینه توجه کامل نموده و از صرفه‌جویی ارزی حاصل بهره‌مند گردد.


ارزیابی گلخانه‌ای تاثیر متقابل کمپوست و نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیائی گوجه‌فرنگی در دو خاک آهکی


اثر کود روی و فسفر در تعادل غذایی و تشخیص کمبود در گندم دیم


62 out of 100 based on 37 user ratings 112 reviews