چه کار کنیم تا توفیق نماز شب داشته باشیم؟ باور کنید دلم می خواهد ولی صبح تا شب سر کار


چه کار کنیم تا توفیق نماز شب داشته باشیم؟ باور کنید دلم می خواهد ولی صبح تا شب سر کار
    چه کار کنیم تا توفیق نماز شب داشته باشیم؟ باور کنید دلم می خواهد ولی صبح تا شب سر کار هستم و شب خسته خسته هر شب می گویم از فردا شب

پاسخ :


آیا حق اینکه پدر به کشتن فرزند خود حق دارد، با کدام یک از آئین انسانیت و عقلانی قابل

1:حکم عدم اعدام برای شخص که مرد مسلمان است با زن غیرمسلمان به چه علت است یعنی انسانیت

از آیات قراون و روایات هستفاده می شود که نماز شب از مستحباتی هست که سخت مورد تأکید برنامه گرفته و آثار عمیق و گسترده ای در روح و روان و اعمال و دنیا و آخرت انسان دارد.


آیا خداوندی که زیبایی را آفریده خود امر به پوشاندن زیبایی می نماید پس اصلا چرا به این
خداوند متعال در قراون کریم، سوره سجده، آیه 16 و 17 می فرماید: «تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ینفقون، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعین جزاء بما کانوا یعملون» ؛ «پهلوهای اونها از بستر خواب فاصله می گیرد (از خواب بر می خیزند) و پروردگارشان را از روی بیم و امید می خوانند و از اونچه به اونان داده ایم انفاق می نمايند.
هیچ کس نمی داند که به پاداش عملشان چه چشم روشنی ها برای اونان پنهان و ذخیره شده هست».


آیا جمله «لا اکراه فی الدین» حقیقت است؟ اگر چنین است چرا حکم کسی که بعد از مطالعه به
اگر در فضیلت شب زنده داری و نماز شب چیزی جز همین یک آیه نبود برای اهل ایمان کافی بود که همه روز را به انتظار آمدن شب و خلوت با دوست باشند.


خداوندی که در اسلام از تساوی دم می زند، چطور در قرآن از برده سخن می گوید و کفاره بعضی

در فضیلت و آثار و برکات نماز شب روایات فراوانی داریم: 1- شیخ صدوق در چندین کتاب از پیامبر(ص) چنین نقل می کند: «اشراف امتی حمله القراون و اصحاب اللیل»؛ «شرافتمندان امت من حاملان قراون و شب زنده داران هستند» (شمع سحر، سید احمد فهری، انتشارات دارالکتاب، ص 13).


منشأ جهان هستی کجاست؟ آیا همیشه وجود داشته است؟
2- در روایتی از پیامبر(ص) چنین آمده هست: «مازال جبرئیل یوصینی بقیام اللیل حتی ظننت ان خیار امتی لن نیاموا» ؛ «جبرییل به قدری سفارش سحرخیزی را به من کرد که گمان کردم برگزیدگان و نیکان امت من هرگز نخواهند خوابید» (همان، ص 19).


آیا زمان روزی به عقب برمی گردد؟ معلول از علت پیشی می گیرد؟
3-
در حدیثی حضرت صادق(ع) در تفسیر آیه مبارکه «ان الحسنات یذهبن السیئات»؛ «بی شک کارهای نیک، کارهای بد را پاکسازی می کند» فرمود: «صلاه اللیل تذهب بذنوب النهار» ؛ «نماز شب گناهان روز را پاک می کند» (همان، ص 21).


آیا حدی نهایی برای میزان دانش و دانایی آدمی وجود دارد؟
4- در حدیثی از امام زین العابدین پرسیدند: «ما بال المتهجدین بالیل من احسن الناس وجها؟ قال: لانهم خلوا بربهم فکساهم الله من نوره» ؛ «چرا چهره و صورت شب زنده ترین این چنین زیبا هست؟ فرمود: چون اونان با پروردگار خویش خلوت کرده اند و خداوند به اونها جامه ای از نور خویش پوشانده هست» (همان، ص 21).

5-
جابرن بن عبدالله انصاری می گوید: شنیدم رسول خدا می فرمود: «ما اتخذ الله ابراهیم خلیلا الا لاطعامه الطعام و صلاته باللیل والناس نیام» ؛ «خداوند ابراهیم را دوست خود برنامه نداد مگر به این خاطر که سفره اش باز بود و هنگامی که امت در خواب بودند به نماز می ایستاد» (همان، ص 22).

6-
پیامبر(ص) در حدیثی می فرماید: نماز شب موجب خشنودی پروردگار و محبت فرشتگان و روش پیامبران و نور معرفت خدا و ریشه ایمان و راحت تن و بدن و ناخشنودی شیطان و سلاح علیه دشمنان و به هدف رسیدن دعا و قبولی اعمال و برکت روزی و شفیع میان صاحبش و فرشته مرگ و چراغ قبر و بستر زیر دو پهلو در قبر و جواب منکر و نکیر (دو فرشته بازپرس الهی) و مونس و زایر مرده در قبر تا روز قیامت هست و در روز قیامت نماز شب، سایه ای بالای سر و تاجی بر تارک صاحبش و جامه ای بر تنش و نوری پیشاپیش او و پرده ای میان او و آتش و حجتی برای مؤمن در پیشگاه خدای متعال و سنگینی میزان اعمال و وسیله عبور از پل صراط و کلید در بهشت هست» (حدیث دنباله دارد) (همان، ص 28).

7-
در حدیثی پیامبر(ص) به علی(ع) فرمود: «و علیک بصلوه اللیل و علیک بصلوه اللیل و علیک بصلوه اللیل» ؛ «بر تو باد به نماز شب، بر تو باد به نماز شب، بر تو باد به نماز شب» (همان، ص 29).

8- در حدیثی حضرت صادق(ع) به فردی به نام سلیمان دیلمی می فرماید: «یا سلیمان لا تدع قیام اللیل فان المغبون من حرم قیام اللیل» ؛ «ای سلیمان! شب زنده داری را از دست مده، چون زیان دیده کسی هست که از شب زنده داری محروم گردد» (همان، ص 22).

کیفیت نماز شب به طور اختصار: نماز شب مجموعا یازده رکعت هست که ده رکعت اون به صورت پنج نماز دو رکعتی خوانده می شود.

هشت رکعت اول را به نیت نافله شب می خوانند و دو رکعت بعد را به نیت نماز (شفع ) و یک رکعت اون را به نیت نماز (وتر).

افضل اون هست که نماز شب به هنگام سحر خوانده شود و هنگام سحر عبارت هست از یک سوم آخر شب و هر قدر به صبح نزدیک تر باشد افضل خواهد بود.


البته می تواند به همین مقدار بسنده کند و به مثل نماز صبح این یازده رکعت را به جا آورد ولکن عاشقان و سالکان طریق دوست هیچ گاه به این مقدار بسنده نمینمايند و مستحبات اون را هم به جا می آورند.

چون ذکر تمام مستحبات مقدور نیست به بیان مستحبات 3 رکعت آخر نماز شب (نماز شفع و وتر) اکتفا می کنیم .

در نماز شفع در رکعت اول حمد و سوره ناس و در رکعت دوم حمد و سوره فلق بخواند و سپس فراغ از نماز شفع مطالعهدعای »الهی تعرض لک فی هذا اللیل المتعرضون ...« مستحب هست که در مفاتیح در اعمال شب نیمه شعبان مذکور هست و بعد نماز وتر را شروع می کند و سپس حمد سه مرتبه سوره توحید و سوره های ناس و فلق هر کدام یک مرتبه می خواند و قنوت می گیرد و هر دعایی که دوست دارد می خواند و مستحب هست که انسان در قنوت اون از خوف خدا گریه کند و اگر گریه اش نیاید تباکی کند; یعنی , انسان حالت گریه را به خود بگیرد.
و مستحب هست که دعا برای برادران مؤمن خود کند و مستحب هست که چهل نفر را نام ببرد که کسی که برای چهل مؤمن دعا کند دعایش مستجاب می شود و سزاوار هست که هفتاد مرتبه «استغفرالله و اتوب الیه» بگوید و سزاوار هست که دست چپ را به دعا بلند کند و هستغفار را به دست راست بشمارد و سپس هستغفار از حضرت رسول (ص ) روایت شده که هفت مرتبه می خوانده هست »هذا مقام العائذ بک من النار« و حضرت امام سجاد(ع ) در نماز وتر سیصد مرتبه »العفو« می فرموده هست و البته مستحبات دیگری هم هست که در صورت امکان به کتاب »شمع سحر« نوشته سید احمد فهری و یا مفاتیح الجنان مراجعه کنید.


و اما نتایج دنیوی و اخروی نماز شب که از روایات هستفاده می شود: نماز شب باعث صحت بدن و کفاره گناهان روز و برطرف نماينده وحشت قبر هست .

روی را سفید و بوی را پاکیزه و روزی را جلب می نماید والبته روایات در این باب بسیار هست و ما به همین مقدار بسنده می کنیم .

برای آگاهی بیشتر ر.ک : شب مردان خدا.

اصل نماز شب همان یازده رکعت هست و قنوت از آداب نماز مى‏باشد و حتى در نمازهاى واجب نیز مستحب هست.

بنابراین اگر کسى اون را به جا آورد فضیلت اون را درک کرده و اگر به جا نیاورد، به نماز شب او نقصى وارد نشده هست.

حال طلب مغفرت براى چهل مؤمن و یا سیصد مرتبه «العفو» و ...

همه از آداب نماز شب محسوب مى‏شوند نه از اصل اون.

مقصود از چهل مؤمن نیز چهل مسلمان هست نه مؤمن کامل، و اگر کمتر و یا بیشتر نیز شد اشکالى ندارد.


به طور کلی عامل عدم توفیق نماز شب دو چیز هست :
1.

شرایط جسمی ; گاهی خستگی زیاد مغز و اعصاب و وضعیت مزاجی خواب را سنگین و طولانی می کند.

پرخوری در شب , خود علتی دیگر برای خواب طولانی و سنگین می باشد.

حضرت عیسی (علی نبینا و آله و علیه السلام ) خطاب به بنی اسرائیل فرمود: »یا بنی اسرائیل ! لا تکثروا الاکل فانه من اکثر الأکل اکثر النوم , و من اکثر النوم اقل الصلاه کتب من الغافلین ; ای بنی اسرائیل ! خوردن خود را زیاد نکنید, زیرا هر کس بر خوردن خود بیفزاید, بر خوابیدن خود هم می افزاید و هر کس که بر خواب خود بیفزاید, از نماز کم می گذارد (و در نتیجه) در زمره غافلان نوشته می شود«, (همان , ج 1, ص 117, ر 590).


غذاهایی هستند که اگر تنها به اون ها اکتفا شود, خواب طولانی و سنگین را به دنبال دارد; مثل نان و ماست یا دوغ و...

برای تعدیل خواب و توفیق برای نماز شب , به تذکرات زیر توجه کنید:
الف .

خواب قیلوله و قبل از ظهر - که هستحباب شرعی هم دارد - ترک نشود.

این خواب مختصر, ولی بسیار مفید هست .

اگر قبل از ظهر میسر نیست با فاصله ای سپس ناهار انجام گیرد.

اگر اصلا خواب روز میسر نیست , حداقل باید دقایقی دراز کشید.


ب .

کم خوری در شب : امام رضا(ع ) می فرمایند: »من اراد ان یکون صالحا خفیف الجسم ]و اللحم [ فلیقلل من عشائر باللیل ; هر کس می خواهد (بدنی ) سالم و جسم و گوشتی سبک داشته باشد, باید شام خود را کم کند«, (همان , ص 123, ر 635).


باید از افراط و تفریط در خوردن پرهیز شود.

کم خوری غیر از نخوردن یا بد خوردن هست .

میزان کم خوری را رسول اکرم (ص ) چنین می فرمایند: »کل وانت تشتهی , و امسک و انت تشتهی ; در حالی که اشتها داری , بخور و در حالی که (هنوز) اشتها داری , از خوردن دست بکش «, (همان , ر 633).

.
ج .

غذای مناسب شب : کیفیت غذا جوری باشد که اعصاب و بدن سست نشود.

شب ها از ماست , دوغ , کشک و مانند اون هستفاده نشود یا در کنار اون ها چند دانه خرما یا کشمش یا مویز و مانند اون تناول شود.

هر کس باید با توجه به مزاج خود, برنامه غذایی مناسبی برای خود داشته باشد.

دقت کنید غذاهایی قوت می بخشد, چه غذاهایی رخوت و نسبت به چه غذاهایی حساسیت دارید.

مثلا خرما برای بعضی مزاج ها سازگار نیست , زیرا موجب جوش صورت و دمل می شود.
د.

شام اول شب : هر چه وقت خوردن شام به اول شب نزدیک تر باشد و با وقت خواب فاصله داشته باشد, بهتر هست.


ه.

زود خوابیدن : شب ها - مخصوصا شب های کوتاه - باید زودتر خوابید به گونه ای که حتی در شب های کوتاه حداقل بشود چهار ساعت مداوم خوابید.

بقیه خواب در وقت دیگر جبران می شود.

البته شب های بلند, هفت ساعت مداوم هم می شود خوابید.


2.

شرایط روحی:
الف .

گناه : اما باقر(ع ) می فرمایند: »جا رجل الی امیرالمؤمنین (ع ) فقال : انی قد حرمت الصلاه باللیل , فقال : قد قیدتک ذنوبک ; مردی به محضر حضرت علی (ع ) آمد و پرسید: من از نماز شب محروم شده ام .

حضرت فرمود: گناهانت تو را مقید کرده هست .«, (همان , ج 5, ص 421, ر 10465).

این درباره بسیاری از امت صادق هست.


ب .

عجب : گاهی عجب ناشی از عبادت و نماز شب , خود عاملی هست که انسان را از نماز شب محروم می دارد.

برای جلوگیری از این عجب , خداوند تعالی از روی لطف , بنده خود را در خواب می دارد.

البته این بسیار کم اتفاق می افتد و برای کسانی هست که غالبا توفیق نماز شب را دارند.
ج .

ضعف اراده : نماز شب اراده و عزم می خواهد.

خواستن تنها کافی نیست , باید با تصمیم جدی خوابید.

ضعف اراده از مهم ترین شرایط محروم ماندن از نماز شب و سحرخیزی می باشد.

باید با این ضعف و سستی اراده مبارزه کرد.

امام علی (ع )می فرمایند: »ضادوا التوانی بالعزم ; به وسیله عزم , با سستی مبارزه کنید«, (همان , ج 6, ص 305, ر 12624).

تفکر در اهمیت نماز شب و مطالعهدعاهای قبل از خواب , برای تقویت اراده و عزم مفیدند.

در هر صورت , اگر گاهی موفق به نماز شب نشدید, قضای اون را به جا آورید.

نماز شب باید از کم شروع شود, با حذف مستحبات طولانی اون , می شود همه اون را در ده دقیقه خواند; ولی اگر حال خوشی دست داد, طولانی کردن اون به اندازه کشش حال , اشکالی ندارد.


در آخر سفارش اکید مى‏شود که فقط با عمل به این راهکارها و عزم جزم و اراده محکم مى‏توان هر شب به نماز شب موفق شد.

سعى کنید بدون کوک کردن ساعت بیدار شوید.

عادت به نماز شب و سحرخیز، ممکن هست حداقل دو سال طول بکشد؛ بنابراین از افت و خیزها بیدار شدن‏ها و بیدار نشدن‏ها، سستى و سردى به خودراه ندهید.

نافرموده نماند پیدایش گوهر در صدف و هستحصال طلا از معدن نیاز به تلاش‏هاى فراوان و سوز و گدازها دارد.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:05 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


56 out of 100 based on 31 user ratings 556 reviews