پیش شماره شهرستان قشلاق اینالی برات چند است؟


پیش شماره شهرستان قشلاق اینالی برات چند است؟
    پیش شماره شهرستان قشلاق اینالی برات چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان پیربلوط چند است؟

1:پیش شماره شهرستان تشنیز چند است؟

پیش شماره شهرستان قشلاق اینالی برات 452892 می باشد.


پیش شماره شهرستان تومانک چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قشلاق اینالی برات باید ابتدا 0452892 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان جغدان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در قشلاق اینالی برات زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452892123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان جوانمردی چند است؟
شهرستان قشلاق اینالی برات از توابع هستان اردبیل می باشد.


پیش شماره شهرستان جونقان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


68 out of 100 based on 23 user ratings 148 reviews