پایتخت کشور بورکینافاسو چه نام دارد؟


پایتخت کشور بورکینافاسو چه نام دارد؟
    پایتخت کشور بورکینافاسو چه نام دارد؟

پاسخ :


پایتخت کشور تایلند چه نام دارد؟

1:پایتخت کشور توگو چه نام دارد؟

پایتخت بورکینافاسو (Burkina Faso) آگادوگیو (Ouagadougou) می باشد.


پایتخت کشور تانگا چه نام دارد؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


56 out of 100 based on 51 user ratings 976 reviews