طراحی سیستم کدگذاری وطبقه بندی قطعات پرسی(SHEET METAL)باتناژ کمتر از 50 تن

نظریه آماری سیالات مشارکتی ‏‎(SAFT)‎‏ برای ‏‎-n‎‏ آلکانها و بررسی قاعده مندی آنها
تجزیه و تحلیل چند متغیره عملکرد و اجزای گندم تحت شرایط شوری و بررسی تنوه ژنتیکی ارقامی از آن توسط نشانگر ‏‎SSRs‎‏
مدلسازی برآورد عملکرد محصول کلزای پاییزه با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)
Insomnia درسالمندان ساکن خانه سالمندان کهریزک و عوامل مرتبط با آن در اسفند ماه 84
تاثیر اداره و ترکیب اسیدهای چرب تخمک بر رشد و بقاء لاروتاسماهی ایرانی، قره برون ‏‎(Acioenser persicus)‎‏
هنجاریابی آزمون رشدی حرکتی پی بادی ‏‎(PDMS)‎‏ در کودکان عادی مهد کودکهای شهر شیراز (مقطع سنی 59-48 ماهه)
زیست شناسی زنجرک (Empoasca Decipiens (Homoptera: Cicadellidae روی ارقام مختلف لوبیا در شرایط مزرعه و آزمایشگاه و پارازیتسیم فصلی آن در منطقه تهران
ساماندهی و سنجش اثرات ترافیکی افزایش تراکم در شهرها با استفاده از روش ‏‎TIS‎‏
بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست ‏‎‏‎(TENS)‎‏ بر میزان درد و کیفیت زندگی در بیماران مبتلاء به استئوآرتریت زانو ‎‏
طراحی سبد ‏‎(portfolio)‎‏ با استفاده از معیارهای ‏‎Z-score‎‏ و نرخ رشد سود خالص شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی بازده و ریسک آن
فیزیک، طراحی و ساخت مشعل پلاسما ‏‎‏‎(Arc jet)‎‏
مدلسازی خواص مکانیکی مواد کامپوزیتی با استفاده از شبکه‌های عصبی از نوع ‏‎GMDH‎‏و روشهای تکاملی
بررسی اثر تزریق هورمون ‏‎LHRHa‎‏ بر زمان رها سازی تخمک (اوولاسیون) و کیفیت تخم استحصالی در ماهی آزاد دریای خزر
 *