کنترل برداری توان اکتیو و راکتیو ژنراتورهای دوسو تغذیه توربین بادی با استفاده از کنترل کننده‌های تناسبی – انتگرال‌گیر مرتبه کسری


کنترل برداری توان اکتیو و راکتیو ژنراتورهای دوسو تغذیه توربین بادی با استفاده از کنترل کننده‌های تناسبی – انتگرال‌گیر مرتبه کسری
مدل دینامیکی شامل قسمتهای آیرودینامیکی ، مکانیکی و الکتریکی می باشد.


بهینه‌سازی حرارتی واحد C7,C8 Splitter پتروشیمی بوعلی به روش PSS
سپس به تشریح مبحث کنترل برداری توان اکتیو و راکتیو در ژنراتورهای دوسو تغذیه که در این نوع توربین بادی هستفاده شده و کنترلهایی که در این خصوص انجام می گردد می پردازیم.


مدیریت حسگرهای مجازی در شبکه های حسگر ابری
این طرحهای کنترلی شامل کنترل شار مغنایسی ، کنترل تبديل طرف ژنراتور،و کنترل تبديل طرف شبکه می باشد.


استفاده از روش های تصمیم گیری AHP و FTOPSIS جهت انتخاب روش مناسب به منظور بازسازی نواحی معدنی
کنترل نماينده تبديل طرف شبکه برای حفظ ولتاژ ثابت در دو طرف خازن و تولید ضریب توان واحد بهره برداری از شبکه هستفاده می شود.


بررسی مقاومت جانبی دیوارهای برشی تحت عنوان تغییرات نیروی محوری با ضخامت های مختلف به روش عددی
کنترل نماينده تبديل طرف ژنراتور برای تنظیم گشتاور، کنترل توان اکتیو و راکتیو به صورت مجزا هستفاده می شود در ادامه کنترل نماينده های تناسبی – انتگرال گیر مرتبه صحیح (PI) برای کنترل شار مغناطیسی، توان های اکتیو و راکتیو ولتاژ DC و توان راکتیو بهره برداری طراحی می کنیم.


طراحی مرکز فرهنگی حامیان محیط زیست استان گیلان براساس پیوند الگوهای معماری بومی با معماری روز
سپس برای کنترل موارد فوق کنترل نماينده تناسبی – انتگرال گیر مرتبه کسری ( PI^?) طراحی می کنیم و در پایان هردو روش را با نرم افزار سیمولینک متلب شبیه سازی و نتیجه را با هم مقایسه می کنیم.


ساخت هیبرید کاتالیست‌های متالوسنی و فرامتالوسنی برای پلیمریزاسیون اتیلن و اصلاح خواص پلیمر در حین پلیمریزاسیون


طراحی مجموعه مسکونی خمینی شهر اصفهان با تاکید بر نحوه ارتبط درون و بیرون برای دستیابی به حریم


74 out of 100 based on 59 user ratings 484 reviews