وظيفه والدين و اجتماع در تربيت مذهبي كودك


وظيفه والدين و اجتماع در تربيت مذهبي كودكوظيفه والدين و اجتماع در تربيت مذهبي كودك

روزه كودكان

پرورش حس ديني کودکان

وظايف والدين در تربيت مذهبي كودك

نقش والدين در تربيت مذهبي كودك

معني و مفهوم تربيت

مراحل پرورش مذهبي کودک

مسائلی که در مذهبی بارآوردن کودک باید مد نظر داشت

زمينه هاي پرورش مذهبي در كودكان

روش هاي پرورش مذهبي كودك

هدف آدمي از ارتباط با جهان و خالق جهان

معني و مفهوم پرورش مذهبي ( قسمت اول )

عوامل مؤثر در رشد وجدان

راه پرورش وجدان چيست ؟ ( قسمت چهارم )

پرورش وجدان

محكمه ي وجدان

وجدان چيست ؟( قسمت اول )

والدين چه نقشي در تربيت مذهبي كودكان دارند ؟ ( قسمت دوم )

اهميت عبادت در كودكي

در طريق تربيت ديني چه مراقبت هايي لازم است ؟

تربيت و آموزش ديني كودكان ( قسمت پنجم )

روش هايي براي مذهبي بار آوردن كودكان

فروع مذهب و تعاليم آن

تربيت و آموزش ديني كودكان

تربيت و آموزش ديني كودكان ( قسمت اول )

سادگي ، زيبايي و گيرايي مساجد و نمازخانه ها (9)

نقش ائمه جماعات و خادمين مساجد در شكوفايي احساس مذهبي كودكان و نوجوانان (10)

افزايش تجارب موفقيت آميز كودكان در خواندن نماز (8)

توأم كردن نماز با تجارب متنوع و خوشايند براي كودكان و نوجوانان (7)

تعظيم و تكريم « نماز » توسط الگوهاي رفتاري (6)

تقليد از الگوها و استبرنامه عادات جديد در كودكان و نوجوانان (5)

نقش الگوهاي رفتاري در پرورش احساس مذهبي (4)

تأثير يادگيري غيرمستقيم يا مشاهده اي در ايجاد و تقويت احساس مذهبي (3)

نقش خانواده در پرورش احساس مذهبي در كودكان (2)

پرورش احساس مذهبي بخصوص نماز در كودكان و نوجوانان(1)

تربيت و جرئت اخلاقي ( قسمت چهارم)

تحكيم ريشه هاي اعتقادي فرزندان در ماه مبارك رمضان

تربيت و جرئت اخلاقي ( قسمت سوم )

تضعيف ارزشهاي معنوي ، تقويت زمينه بزهكاري است

تربيت و جرئت اخلاقي ( قسمت دوم )

تربيت و جرئت اخلاقي (قسمت اول)

كودكان و ارزش هاي اخلاقي و معنوي مكاتب الهي

كودك و مذهب ( قسمت 5 - آخرين قسمت )

كودك و مذهب ( قسمت 4)

لذات مذهبي كودكان

از خانه تا جامعه تنها يك گام: مدرسه!

كودك و مذهب (1)شما كودكانتان را چگونه تربيت ميكنيد؟
و فكر ميكنيد نقش و وظيفه والدين در اين تربيت چيست؟در پاسخ به شبهاتی در مورد خطبه ی 79 نهج البلاغه

1:

خركردن آدم از كودكي و گرفتن
دوران شيرين كودكي از بچه ئ بيچاره
در راستاي تربيت او براي نوكري آخوند!
( از ايشانژگيهاي فاشيسم هم تربيت بچه ها
از همان آغاز نوباوگي در راستاي فرمانپذيري
از " رهبر " و نظام سياسي حاكم هست)


50 out of 100 based on 55 user ratings 280 reviews