توصیف وضعیت جاری درس تربیت بدنی و ورزش در مدارس دخترانه و پسرانه مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه استان زنجان


توصیف وضعیت جاری درس تربیت بدنی و ورزش در مدارس دخترانه و پسرانه مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه استان زنجان
هدف کلی از اجرای این تحقیق توصیف و تجزیه‌وتحلیل وضعیت جاری درس تربیت بدنی و ورزش در مدارس دخترانه و پسرانه مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه از دیدگاه مسئولین تربیت بدنی آموزشگاه‌ها، دبیران مرد و زن تربیت بدنی و ورزش و مدیران مرد و زن مدارس دخترانه و پسرانه مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه هستان زنجان می‌باشد.


مطالعه ویژگیهای ساختاری و فیزیولوژیکی (عملکردی) ورزشکاران زبده ایرانی


چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان مرد و زن دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش


62 out of 100 based on 27 user ratings 352 reviews

بررسی میزان و علل ناهنجاریهای ستون فقرات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی حرکتی
تجزیه و تحلیل بیومکانیکی مراحل مختلف پرش ارتفاع (تکنیک فاسبوری فلوپ ) و مقایسه برخی ویژگیهای پرش ، پرش‌کننده‌های تیم ملی با پرش‌کننده‌های
تاثیر پیچیدگی حرکت بر زمان واکنش ساده و انتخابی دانشجویان غیرورزشکار دانشگاه تهران
بررسی کارآیی و نحوه اجرای واحد تربیت بدنی (1) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان، مدرسین و مسئولین
بررسی اثرات فعالیت بدنی و ورزشی در میزان چربی و لیپوپروتئین‌ها در افراد جانباز و معلول (با ضایعه نخاعی)
بررسی تاثیر یک دوره تمرینات پلیومتریک بر برخی متغیرهای ساختاری، فیزیولوژیکی و فنی دختران شناگر 15 تا 17 سال
بررسی تاثیر ورزش و فعالیت بدنی بر عملکرد دستگاه اعصاب حرکتی انسان در کهنسالی (گروه مردان 55 تا 65 ساله)
رابطه سبک‌های مربیگری و انگیزش پیشرفت در بین بسکتبالیست‌های مونث شهر تهران
بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای آنتروپومتریکی با توان هوازی بیشینه در دانشجویان پسر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
بررسی ارتباط تست ولز (Sit-and-reach) با تست اصلاح شده ولز (Modified-Sit-and-reach) و برخی از ویژگیهای آنتروپومتریکی نوجوانان پسر تیم ملی کاراته کشور
بررسی نقش تمرینات قدرتی با عضو برتر اندام تحتانی و تاثیر آن روی عضو غیربرتر
بررسی وضع کنونی باشگاههای ورزشی عمومی تهران
 *