هويت ما !


هويت ما !هويت ما !
آنكس كه بر خويش بي اعتنا شد ، از خدا نيز غافل مي ماند !

مي خواهيم « جهاني را كه در آن زندگي مي كنيم » را معرفي كنيم.

اين معرفي،يك معرفي علمي نيست و قصد توضيح اين مطلب نيست كه :
كره اي كه ما اكنون در آن زندگي مي كنيم چگونه كره اي است ، بر آن چه تاريخي گذشته است و در تاريخ گذشته اش چه حوادث و رويدادهائي بوجود آمده و يا حوادث عظيمي كه الان در گذر است چه چيزهائي است و ...

دنيائي كه ما در زندگي مي كنيم يكي نيست و در حقيقت « دو گونه دنيا » وجود دارد و تمام آنچه كه بايد توضيح داده و از هم تفكيك شود ، همين «‌دو گونه دنيا »‌ست .
تفکری اندک در نوشته های تورات

1:

ما معمولا تصور مي كنيم كه يك دنيا بيشتر وجود ندارد و اون همين دنيائي هست كه جغرافياي اونرا در خارج مي شناسم و با موجوداتي كه در اون هست آشنائي داريم و بر همين مبنا هم تصور مي كنيم كه همه ي ما در يك دنيا زندگي مي كنيم.

شكي نيست كه همه ي ما اطلاع داريم كه در اين دنيا آمريكائي هست ، اروپائي هست ، ايراني هست ، افغانستاني هست ، خاوري و باختري وجود دارد ، چين هست ، هند هست ، مصر هست ، اسرائيل هست ، فلسطين هست ...

آسمان خراشها هستند ، كلبه هاي گلي هستند ، دانشگاه هست ، مدرسه هست ، انسانهاي عارفي هستند ، انسانهاي جنايتكاري هستند ،ماه هست ، ستاره هست ...

تاريخي كه بر جهان ما گذشته ، تاريخ بسيار پرحادثه و پرماجرائي بوده ...


فلسفه دین درقوانین اسلامی
جنگها ، صلح ها ، كين ها ، عشق ها ، اختلافات ، انحرافات و ...


ماه رمضان ...
همه وجود داشته ، خطاها رخ داده ، رنسانسي در دنيا بوجود آمده ....

اديان بزرگ آمده اند ، جنگ اول و دوم جهاني رايشان داده ،حمله ي مغول بوده ، حمله ي اسكندر بوده...

مكتب هاي بزرگي بوجود آمده اند ، ارسطوئي بوده ، افلاطوني بوده ، بوعلي سينائي بوده ، ملاصدرا و سيد جمال و اقبال لاهوري در تاريخ ما بوده اند .

گاندي بوده ، ماركس بوده ، ناپلئون بوده و ....

همه ي اينها اون چيزهائي هست كه در تاريخ ف جهان ف گذشته و دنياي كنوني كه ما در اون زندگي مي كنيم ، اين وقايع بر اونها گذشته هست ....

و ما اينك وارث عواقب همه ي اين حوادث گذشته هستيم ...


رمضان -ماه میهمانی خدا-حرف های دل من


سوالاتی از اعتقادات مسیحیان

2:

اينها همه ، تاريخ جهان ما هستند .

جغرافياي جهان ما هم جغرافيائي هست كه همه ي ما كم و بيش از اون اطلاع داريم .

سوال اين هست :

آيا ما در اين جهان زندگي مي كنيم يا نه ؟!

كم و بيش ، اغلب ما تصور مي كنيم كه يك جهان بيشتر نداريم و اون جهاني هست با جغرافياي خاص ، با تاريخ خاص ، و همه ي انسان هائي كه اينك در اين جهان هستند ، همه به يك اندازه و بطور يكسان در اين جهان زندگي مي كنند .

اونچه كه نتيجه ي اين سخنان خواهد بود اين هست كه :

اين يك گمان خطاست !

هايشانت ما !


جرج جرداق نویسنده مسیحی

3:کندو کاوی در مکاشفات یوحنا

4:مسجدالاقصی واقعی کجاست ؟

5:

ارژنگ.
بحث جالبي را هستارت كرده ايد .
اما بفرمائيد كه منظورتان از دنياهاي گوناگون ، دنيا و آخرت هست و يا برداشت هاي گوناگوني كه از مقوله دنيا توسط افراد بوجود مي آيد ؟
سپاسگزارم.74 out of 100 based on 39 user ratings 364 reviews