بپرسم كه برای بدست آوردن مزیت مكانیكی ماشین از چه فرمولی استفاده می كنیم

را روی روغن داغ میریزیم چه اتفاقی می افتد و چرا؟ اب بیرون می پرد یا روغن؟
فرو صوت و چه جاندارانی از فرا صوت استفاده میكنند؟لطفا منبع مطالعاتی آن
را به من معرفی كنید تا بتوانم از آن درباره ی در س علوم و زمین شناسی اطلاعاتی
را به من معرفی كنید تا بتوانم از آن درباره ی در س علوم و زمین شناسی اطلاعاتی
را به من معرفی كنید تا بتوانم از آن درباره ی در س علوم و زمین شناسی اطلاعاتی
ماده یا انر
تجزیه شیمیایی صمغ پسته
بررسی اسپور قارچهای آلرژی‌زا در هوای چهار شهر رشت ، سمنان، قزوین و قم در سال 45 - 1344
اندازه‌گیری مواد معدنی در پیاز
تعیین مقدار ویتامین ب 1 در ذرت ایران
بررسی و تعیین مقدار هموگلوبین و هماتوکریت و هموگلوبین‌های غیرطبیعی در افراد سالم تهران
نظریات رازی درباره بیماریهای دستگاه تنفسی (ترجمه بخش چهارم کتاب الحاوی اثر زکریای رازی)
کتاب داروسازی در پزشکی (ترجمه قسمتی از کتاب الحاوی به نام الصید له فی‌الطب اثر زکریای رازی)
انتشار تکیاخته‌های روده‌ای در ایران
اندازه‌گیری قدرت اثر شربت‌های تتراسیکلین موجود در ایران و بررسی عوامل موثر برروی آنها
بررسی و تجویز داروهای داخلی و خارجی و علل آن از نظر دید پزشکان تهران

بپرسم كه برای بدست آوردن مزیت مكانیكی ماشین از چه فرمولی استفاده می كنیم
بربا سلام می خواستم بپرسم كه برای بدست آوردن مزیت مكانیكی ماشین از چه فرمولی استفاده می كنیم ؟
متشكرم
مرتضی از بحرین
پاسخ :
متاسفانه به علت مشكلی كه در سایت پیش آمده بود سوال شما در تاریخ 11/12 به دستم رسید.


جانورانی كه ازجایی به جای دیگرنمی
با عرض پوزش.

رسم كنید كه در آن قرقره ثابت و چرخ و محور همراه هم در آن وجود داشته باشند
اگر نیروی مقاوم را بر نیروی محرك تقسیم كنید عددی كه به دست می آید نشان دهنده مزیت مكانیكی هست.اگر بازده 100 % باشد می توانید علاوه بر فرمول بالا

بنویسید كه با فرا صوت
از این فرمول هستفاده كنید: جابجایی نیروی محرك تقسیم بر جابجایی نیروی مقاوم.


كه جسم قرارمی‌گیرد،جایی كه نیرو وارد می
توجه داشته باشید این فرمول هنگامی به كار می رود كه بازده 100 % باشد.

مورد كاربرد انرپی اتمی و استفاده صلح آمیز از آن توض
حال اگر مایلید به سوال زیر جواب دهید:

تیزهوشان درس میخوانم در یاد گرفتن كتابهای شیمی.فیزیك و زیست شناسی كه
در یك اهرم نیروی محرك برابر 10 نیوتون می باشد.این نیرو 10 سانتی متر جابجا می شود ولی نیروی مقاوم كه 1 نیوتون می باشد ، 30 سانتی متر جابجا می شود

را
ابتدا بگویید بازده این اهرم چقدر هست ؟ سپس مزیت مكانیكی آ« را به دست آورید.


74 out of 100 based on 39 user ratings 64 reviews