محیط چت می شوم و رمز عبور و ایمیل خود را وارد می كنم نمی توانم وارد محیط

چت را باز نمی‌كند. چرا؟ اكتیوایكس ویندوز مشكل دارد. بااینكه خیلی در
محیط چت شوم (
علیكم هنگام ورود به چت پیغامی با مضمون اینكه شما ActiveX را باید نصب كنید
وارد چت شویم. حالا نمیشه بدون ثبت نام همین طوری وارد شیم. خواهشمندم

هنگامیكه وارد محیط چت میشوم نام كسی دیگری به غیر از من ثبت نشده میخواستم
چت فقط تا ساعت 10 است به نظر من شما اگر ساعت چت را از 4به 3 یا حتی 2 تبدیل
نباشیدخدمت شما و همكارانتان. سوال:برای چت كردن رمز عبور لازم است این
كردن ویندوز و نصب ویندوز می چرا نمی توانم وارد محیط چت شوم فونت ها هم
درسایت عضوشده ام ورمز عبوردارم ولی بااین وجود نیم توانم وارد چت شوم لطف
اطلاعی كه داده بودید در مورد تغییرات در قسمت چت مشكلاتی وجود دارد به
خوب باشه من تازه عضو این گروه شدم و الان كه می خوام به محیط چت این سایت
بدانم چطور می توانم عكس و فتوكوپی شناسنامه را برای چت برای شما بفرستم.

شخصیت و قدرت اراده همکاران امیرالمومنین (ع) /
حل مشکل روزمره مددجو، دردی را دوا نمی‌کند /
بازپروری فرهنگی به دنبال شناخت درمانی /
مددکاری اجتماعی در دومین برنامه توسعه /
مقدمه‌ای بر مددکاری و آسیب‌های اجتماعی در زندان /
نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از خودکشی /
ایدز و مددکار اجتماعی /
کاربرد روانشناسی در مددکاری اجتماعی /
نقش مددکار اجتماعی در تیم توان بخشی /
ارتباط و متقاعدسازی /
*