نقد و بررسی قوانین راجع به اراضی منابع طبیعی و تعارض آن با حقوق اشخاص


نقد و بررسی قوانین راجع به اراضی منابع طبیعی و تعارض آن با حقوق اشخاص
جنگلها و مراتع از اموال عمومی و یا به تعبیر فقها و قانون پايه ی از جمله انفال محسوب شده هست.


بررسی مقایسه‌ای تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان رشته‌های هنری و غیرهنری
در سال 1341 با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور در زمره اموال عمومی و متعلق به دولت فراخوان گردید و تصرفات و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شد.البته در قانون مذکور بخشی از عرصه اعیانی مجاور و محاط جنگها ومراتع بنا به ملاحظاتی به عنوان مستثنیات مشمول حکم ملی شدن برنامه نگرفتند و از طرف دیگر در خصوص افرادی که قبل از سال 1341 در منابع طبیعی تصرفاتی انجام داده بودند و مدعی مالکیت بودند تعارضاتی شکل گرفت چرا که قانون فوق الذکر مقرر می‌داشت که تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده جنگلها و مراتع قبل از تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول حکم ملی شدن نخواهندبود و در مالکیت اشخاص باقی خواهد ماند.قوانینی که سپس سال 1341 به تصویب رسیدند دامنه مستثنیات را گسترش داده و از سوی دیگر امکان واگذاری قطعی و موقت اراضی ملی را به دولت دادند.شناسایی محدوده مستثنیات و نحوه هستفاده دولت از منابع طبیعی نیازمند بررسی و شناسایی حقوق راجع به منابع طبیعی و همچنین شناسایی حقوق اشخاص در هستفاده از منابع طبیعی و علی الخصوص مستثنیات می‌باشد.


تحلیل نگرش مکاتب فلسفی به آموزشهای زیست‌محیطی


امکان‌سنجی ایجاد کمیته حسابرسی صاحبکار در ایران


74 out of 100 based on 49 user ratings 724 reviews

وجودشناسی جامعه و بازتاب آن در دیدگاه‌های مختلف جامعه‌شناختی
بررسی و مقایسه رضایت شغلی و مشکلات روانشناختی معلمین دانش آموزان عقب‌مانده ذهنی آموزش پذیر و عادی در مدارس شهرستان خرم‌آباد
بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام کامن‌لا
رابطه ویژگی‌های قبل از عرضه اولیه سهام و عملکرد بلندمدت عرضه‌های اولیه، در بورس اوراق بهادار تهران.
بررسی وندهای مورد اختلاف در زبان فارسی
آزمون رفتار منطقی سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری تخصیص دارایی‌ها
بررسی رابطه خدمات ارائه شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار کمی
جرائم زیست محیطی مرتبط با انرژی هسته‌ای
بررسی تطبیقی بزه معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، لبنان و انگلستان
برآورد منابع و میزان استرس و نحوه مقابله با آن در مادران دارای دانش آموز استثنایی (عقب مانده ذهنی- نابینا وناشنوا) و عادی مقطع ابتدایی شهرستا
بررسی تطبیقی نظریه کلی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
*