روشی در تحلیل معادلات دیفرانسیل با گروههای لی


روشی در تحلیل معادلات دیفرانسیل با گروههای لی
حدود یک قرن پیش سوفیس لی از گروههای پیوسته برای توسعه تئوری تبدیل‌ها بصورت سیستماتیک جهت حل ODEها به روش جداسازی متغیرها هستفاده کرد.


شبیه‌سازی سیکل موتور دیزل پاشش مستقیم
اگرچه این تئوری روش قدیمی می‌باشد.


ناپایداری ناشی از جریان عرضی سیال در خطوط انتقال برق
اما هیچ مرجع پایه‌ای برای کاربرد مهندسان وجود ندارد.


بررسی تحلیلی و تجربی عملکرد حالت پایدار توربین گاز جریان شعاعی در نقطه طرح و خارج آن
در پایان‌نامه حاضر با ارائه یک روش بسیار ساده سعی در حل ODEها مرتبه اول و دوم غیرخطی با هستفاده از تئوری لی شده هست .


حل معادلات دوبعدی ناویر - استوکس در یک جریان غیرقابل تراکم در سیستم مختصات منحنی‌الخط
این روش چنانکه بیان شد برپايه جداسازی متغیرهای هستوار هست .


ماشینکاری ایرفویل پره توربوشارژر از قطعه خام سرامیکی
ولی پیچیدگی محاسبات و حجم زیاد اون مستلزم صرف وقت و دقت زیاد بوده هست .


مدلسازی عددی احتراق اسپری مایع
به همین جهت از نرم‌افزار ماکسیما جهت انجام محاسبات و ساده‌سازی اونها هستفاده شده هست و در نهایت تلاش گردیده هست کل روش موجود در نرم‌افزار اخیر برنامه‌نویسی شود تا این نقص نرم‌افزار را که توان حل برخی از معادلات دیفرانسیل را ندارد با اضافه کردن ماکروهای به اون برطرف نمود.


بازیافت حرارت در دمای پایین با استفاده از روش بستر سیلان چر
در پایان‌نامه حاضر با هستفاده از این تئوری و نرم‌افزار جدولی از ODEهای مرتبه اول و دوم غیرخطی ارائه شده که بطور اختصار مختصات کانونیکال مورد نیاز برای جداسازی معادله در اختیار برنامه می‌دهد.


تحلیل و بررسی تغییرات درجه حرارت و فشار در داخل محفظه احتراق‌راک82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews