شب 3 : دل به دریا می زنم


74 out of 100 based on 39 user ratings 964 reviews

شب تاسوعا محرم 91: به عشق پهلوون پهلوونا می خونم از وفای یل یل ها / محمدرضا بذری
شب تاسوعا محرم 91: آسمون غم گرفته خیمه ماتم گرفته / محمدرضا بذری
شب تاسوعا محرم 91: از خجالتش در بیایید اینکه شد موندگار از خجالت / محمدرضا بذری
شب تاسوعا محرم 91: دریا که رفت رو به سوی آب / محمدرضا بذری
شب تاسوعا محرم 91: گر نخیزی ز حرم کار حسین سخت تر است / محمدرضا بذری
شب عاشورا محرم 91: شکرلله که من بیقرارتم / محمدرضا بذری
شب عاشورا محرم 91: حسین حسین وای / محمدرضا بذری
شب عاشورا محرم 91: سر تو به روی نیزه وای / محمدرضا بذری
شب عاشورا محرم 91: حسین حسین / محمدرضا بذری
شب عاشورا محرم 91: حسین وای وای / محمدرضا بذری
شب عاشورا محرم 91: امشبی را شه دین در حرمش مهمان است / محمدرضا بذری
شب عاشورا محرم 91: تا چشمات بازه یعنی یه نگاهی هست / محمدرضا بذری
شب عاشورا محرم 91: روضه شب عاشورا / محمدرضا بذری
شام غریبان محرم 91: نکنه می خوای بگی که برات نوکر نمی شم / محمدرضا بذری
*