15 خرداد چه روزی است؟


15 خرداد چه روزی است؟
    15 خرداد چه روزی است؟

پاسخ :


تابلوی "حاشیه نمای چپ" چه شکلیه؟

1:تابلوی "حاشیه نمای دوطرفه" چه شکلیه؟

پانزدهم خرداد، سالروز قیام خونین پانزده خرداد در سال 1342 خورشیدی می باشد.


تابلوی "حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)" چه شکلیه؟
این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران تعطیل می باشد


تابلوی "حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)" چه شکلیه؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


62 out of 100 based on 27 user ratings 652 reviews