نقش متعادل سازی بار فیدر ها در افزایش سود شرکتهای توزیع در بازار برق


نقش متعادل سازی بار فیدر ها در افزایش سود شرکتهای توزیع در بازار برق
در این مقاله ضمن بیان جایگاه تلفات در جریان نقدینگی شرکت های توزیع در بازار برق و ارتباط متعادل سازی فیدر ها با کاهش تلفات فنی سیستم الگوریتمی جهت متعادل سازی بار فیدر ها در شبکه توزیع ارائه می دهد .


شیوه ای نوین در برقراری ارتباط مخاطبان با رسانه ملی
سپس الگوریتم پیشنهادی بر یک شبکه 33 کیلو ولت عملی در شهرستان ماهشهر پیاده سازی و نتایج مربوطه بررسی و تاثیر اون بر کاهش هزینه های شرکت توزیع خوزستان در بازار برق تحلیل می شود .


ضرورت و ابعاد تحول در مدیریت بخش عمومی بر اساس نظریه حکمرانی خوب


بی عدالتی سازمانی:عاملی موثر در به کارگیری مدیدیت تصویر از خود از سوی کارکنان
نمایه ها:


68 out of 100 based on 43 user ratings 268 reviews