مرحله اول- ساخت فرم:

1-ابتدا اندازه فرم خود را تعیین کنید:
انتخاب من:
Width: 500
Height: 360

2- برنامه فتوشاپ را باز کرده و طبق اندازه های فرم یک زمینه قشنگ برایش طراحی کنید.

3- یک کنترل Image به فرم در دلفی اضافه کنید و در قسمت مشخصات Picture را انتخاب و سپس مسیر عکس را که طراحی کرده اید را بدهید:


4- سپس خاصیت AutoSize کنترل Image را True کنید.


5- خاصیت AutoSize فرم را زیر True کنید.

6- یک عنوان خوب برای فرم برنامه بنویسید در قسمت Caption


7- به تعداد لینکهای فرمتان کنترل Image اضافه کنید و آنها را با طول و عرض نوشته ها یکسان کنید


8- خاصیت Cursor تمام Image های اضافه شده را بر روی crHandPoint برنامه دهید


مرحله دوم- کد نویسی:
قبل از هر کاری shellapi را در قسمت uses به برنامه اضافه کنید


1- بر روی کنترل Image مربوط به خروج برنامه دبل کلید کنید سپس دستور زیر را نویسید.
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
یا
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
توجه در بین کلمات Begin و End بنویسید
2- بر روی کنترل Image مربوط به لینک برای اجرا کردن برنامه بروید سپس کد زیر را با دبل کلید کردن بروی کنترل بنویسید:
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
توجه: آدرس فایل باید کامل باشد اگر قسط دارید که فایل از روی CD اجرا شود فقط نام فایل به همراه پسوند آن را بنویسید این روش به این معنی است که فایل در همان مسیر برنامه که فایل Autorun می باشد برنامه دارد.

3- اگرمی خواهید که لینکتان یک پوشه را برای شما باز کند از این کد استفاده کنید:
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
4- بر روی کنترل Image که مربوط به لینک به سایت هست بروید و کد زیر را بنویسید:
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
اگر دوست دارید برنامه همراه با آهنگ باشد از این کد استفاده کنید
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
موفق و پیروز باشید

لینک دانلود سورس: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
لینک دانلود PDF این مقاله: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]