قرآن به چند «ركوع» تقسيم شده است؟


قرآن به چند «ركوع» تقسيم شده است؟
68 out of 100 based on 63 user ratings 688 reviews

در كدام سوره قرآن راجع به «آفرينش انسان» سخن به ميان آمده است؟
در كدام سوره به «اولين قبلة مسلمين» (بيت المقدس) اشاره شده است؟
نام كدام يك از سوره‌هاي قرآن است كه اگر آن را برعكس كنيم يكي از واجبات نماز مي‌شود؟
در كدام سوره قرآن نام «پنج نوع عذاب الهي» در يك خط آمده است؟
كدام سوره «سورة اخلاق و ادب» است؟
در كدام سوره «حكم اسيران جنگي» بيان شده است؟
در كدام سوره خداوند به پيامبر ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ «دستور قرائت و تلاوت قرآن»
چند سوره با «طسم» شروع مي‌شوند؟
نام كدام سوره‌ها از «دو حرف» تشكيل شده‌اند؟
«الدين» نام ديگر كدام يك از سوره‌هاي قرآن است؟
Maintaining Multiple Databases Across Several Platforms
Simple database application for Windows
Database schema for a hierarchial groups
File System Management Tools
Best practices for manipulating database result sets in Python?
Best approach for sortable table with a lot of data
What would a Database Diagram (ER Diagram/Table Layout) look like for measuring distribution of something?
Multiple database corruption on SQL Server 2000 MSDE
Will it be faster to use several threads to update the same database?
Retrieve catalog, metadata or schema information from MS Access database when connecting with PHP
*