طراحی مدولاسیون‌های کد شده بر پایه توربو کدها برای کانالهای باند باریک x

طراحی مدولاسیون‌های کد شده بر پایه توربو کدها برای کانالهای باند باریکارزیابی عملکرد برج تقطیر چند جزئی با استفاده از کنترل پیشرفته
بهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی
تبدیل گزینش‌پذیر متانول به پروپیلن با استفاده از نانوزئولیت مزوپور دوکاره ZSM-5
تحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از تکنولوژی پینچ
کاربرد موازنه جمعیت در کریستالیزاسیون, شبیه سازی کریستالیزاسیون هیدرات آلومینیوم
طراحی و ساخت برج آکنده جذب مواد شیمیایی (دی اکسید گوگرد)

صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
تقارن در سازه‌های اسکلتی
توسعه تئوریک منحنی‌های شکنندگی برای ساختمانهای بتنی میان مرتبه متداول در ایران
بررسی تاثیر مدل های رفتاری خاک درسیستم های چندلایه‌ای بر پاسخ سازه های زیرزمینی تحت اثر بار دینامیکی ناشی از انفجار
پیش بینی تراوش در بدنه یک سد خاکی با استفاده از روش های داده کاوی و مقایسه آن با روش های عددی
طرح و تحلیل پلاستیک سازه ها با استفاده از بهینه یابی ترکیباتی و برنامه ریزی ریاضی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

طراحی مدولاسیون‌های کد شده بر پایه توربو کدها برای کانالهای باند باریک


استفاده از کدینگ روش موثری برای بهبود عملکرد کیفی یک سیستم مخابراتی است . لیکن این بهبود در ازاء افزایش پیچیدگی و کاهش نرخ ارسال صورت می‌پذیرد. از طرفی امروزه در بسیاری از سیستمهای مخابراتی، بالا بردن گذردهی سیستم با حفظ عملکرد کیفی مناسب آن، مورد توجه قرار دارد. بنابراین استفاده از مدولاسیون‌های کد شده، به عنوان یک روش متداول برای افزایش نرخ ارسال معرفی شده است . بدین منظور استفاده از مدولاسیون‌های کد شده TCM و مدولاسیون‌های فاز پیوسته کد شده همواره مدنظر بوده است . اخیرا با معرفی توربو کدها، گام بلند دیگری در جهت رسیدن به هدف و نیل به حدود ظرفیت شانون برداشته شده است . ویژگیهای ممتاز عملکرد کیفی توربو کدها، باعث شده است تا از ابتدای معرفی توربو کدها طراحی مدولاسیون‌های کد شده بر پایه توربو کدها برای کانالهای با پهنای باند باریک مورد توجه قرار گیرد. هدف از این امر، طراحی سیستمهای کد شده جدیدی است که از نظر عملکرد برتری قابل توجهی نسبت به TCMهایی که به روش انگربوک طرح می‌شوند، داشته باشند. هدف از این تحقیق، ارائه روشهای مناسب برای طراحی مدولاسیون‌های کد شده بر پایه توربو کدها است . بدین منظور در فصل دوم به بررسی اصول طراحی سیستمهای کد شده TCM بر مبنای توربو کدها و روشهای بهبود عملکرد چنین سیستمهایی با طرح مناسب انکدهای داخلی پرداخته می‌شود. در این بخش نشان داده می‌شود که در مدولاسیون کد شده 8PSK با گذردهی 1bit/sec/Hz، استفاده از کدهای BITCM به عنوان انکدر داخلی در سیستمهای کد شده تودرتوی متوالی، باعث بهبود عملکرد مجموعه تا حدود 7dB، می‌شود. همچنین در این بخش روش مناسب برای محاسبه کران بالای متوسط احتمال خطا برای سیستمهای SCBITCM در کانالهای گوسی و فیدینگ ارائه می‌شود. در فصل سوم به بررسی بهبود عملکرد مدولاسیون‌های فاز پیوسته کد شده با توربو کدها می‌پردازیم. در این فصل نشان داده می‌شود که ترکیب کدهای تصحیح خطا و مدولاتورهای با حافظه که با اینترلیور از هم تفکیک شده باشند، دارای خواص مدولاسیونهای کد شده تودرتوی متوالی هستند و بنابراین استفاده از گیرنده تکراری عملکرد این سیستمها را بهبود خواهد داد. استفاده از چنین گیرنده‌هایی برای مدولاسیون MSK با اینترلیور 900 بیتی، عملکرد این سیستم را تا 5dB بهبود می‌بخشد. در فصل چهارم نیز روش جدیدی برای طراحی مدولاسیون‌های کد شده مبتنی بر کاهش چندگانگی مجموعه ارائه می‌شود که مدولاسیون‌های کد شده خودتوالی نامیده می‌شوند و در آنها کدهای تصحیح خطا حذف می‌شوند. در فصل پنجم نیز بر مبنای ایده‌های توربودیکدینگ یا آشکارسازی تکراری، روش جدیدی برای همسان‌سازی سیستمهای کد شده در کانالهای با ISI پیشنهاد می‌شود. بدین منظور بررسی ساختار این سیستمها و مقایسه آن با سیستمهای کد شده SCTCM، به تحلیل این سیستمها کمک شایانی می‌کند. در این بخش شبیه‌سازی عملکرد یک همسان‌ساز تکراری با مدولاسیون BRSK در کانال ISI، نشان می‌دهد که استفاده از همسان‌سازهای تکراری می‌تواند برای حذف اثر مخرب تداخل کانال بسیار مفید باشد و عملکرد همسان‌سازهای تکراری با عملکرد سیستم مشابه در کانال گوسی قابل مقایسه است .
نمایه ها:
محدودیت پهنای نوار |
پهنای نوار |
مدولاسیون |
طراحی |
توربو کد | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تحلیل تنش پسماند در شمش ها به روش غیر مخرب اولتراسونیک
شبیه سازی عددی جریان های آشفته درون محیط متخلخل با روش شبکه بولتزمن
بررسی تأثیر پروفیل قالب اکستروژن بر نیروی شکل‌دهی و توزیع کرنش در محصول با استفاده از آزمایشهای مدل
بررسی عددی مکانیزم جریان و انتقال حرارت در لوله ورتکس
بهینه‌سازی سیستم خشک کن شالی بستر عمودی گردشی
طراحی بهینه رباتهای موازی

عملکرد ویژه گیربکس‌های 6 سرعته اتوماتیک ب ام و
مروری بر پلیمرهای معدنی و آلی فلزی
خودآموز تولید بازی های اینترنتی
بتن غلطکی کوبیده. ( کلیات ، مصالح و نسبت های اختلاط )
بررسی و محاسبه ظرفیت در سیستمهای CDMA سلولی
خالص‌سازی اسید فسفریک

سایر مطالب

*