تخمین تحلیلی فعالیت گذر و توان مصرفی سیستم‌های دیجیتال با ترکیب دید رفتاری و ساختاری x

تخمین تحلیلی فعالیت گذر و توان مصرفی سیستم‌های دیجیتال با ترکیب دید رفتاری و ساختاریمحاسبه ثابت هنری به روش K.K برای گازهای مختلف در الفین‌ها و اروماتیک‌ها
بررسی سینتیک و مکانیسم تخریب حرارتی پلیمرها
مقاومت سیمانهای مختلف در برابر آبهای نمک‌دار
مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز
طراحی تیکنر به منظور تغلیظ پرکلرات آمونیم
ارزیابی عملکرد برج تقطیر چند جزئی با استفاده از کنترل پیشرفته

بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای
مقاوم سازی نشیمن‌گاه‌های بتنی با استفاده از CFRP
مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی
بررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما
بررسی نشست و ظرفیت باربری پی‌های خاکی با دیواره رینگی و مقایسه آن با سایر انواع پی (مطالعه موردی: پی‌های رینگی مخازن ذخیره میعانات گازي منطق
صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تخمین تحلیلی فعالیت گذر و توان مصرفی سیستم‌های دیجیتال با ترکیب دید رفتاری و ساختاری


کاربرد روزافزون وسایل الکترونیکی بدون سیم و قابل حمل، به همراه بالا رفتن فرکانس کاری این سیستمها موجب شده تا امروزه، بر خلاف دهه‌های گذشته که مساحت و تاخیر، تعیین کننده‌های اصلی طراحیهای کلاسیک بودند، توان مصرفی به منزله یکی از اصلی‌ترین عوامل در طراحی، سنتز و بهینه‌سازی مدارات سطوح مختلف به شمار آید. هدف این تحقیق ارائه مدلی برای تخمین دقیق توان مصرفی مدارات ترکیبی، با فرض مدل زمانی تاخیر صفر می‌باشد. این مدل تحلیلی از ترکیب دید رفتاری به مدار برای تخمین فعالیت گذر سیگنال گره سطح بیت ، با دید ساختاری و استفاده از یک کتابخانه انرژی مصرفی سطح گیت برای تخمین منابع تلفات توان پویا، استفاده می‌کند. بدلیل پیچیدگیهای ابداع مدل توانی برای مدارات سطح بالا، تلاش چندانی برای تخمین توان و سنتز در سطح انتقال ثبات ، صورت نگرفته است و روشهای ارائه شده و روشهای موجود معمولا با هدف ارائه یک تخمین از توان مصرفی متوسط، تاثیر داده ورودی را به درستی در نظر نمی‌گیرند و دقت کافی ندارند. هدف دیگر این پروژه ارائه ماکرومدل توانی برای تخمین توان مصرفی با منظور نمودن بستگی آن به داده ورودی است . این مدل تحلیلی با دید رفتاری و استفاده از گذر سیگنال ورودی سطح کلمه، فعالیت گذر گره‌های مدار را بطور همزمان با یکدیگر، تخمین می‌زند و همانند روش بکار رفته در سطح گیت با دید ساختاری و استفاده از کتابخانه انرژی مصرفی، کل توان مصرفی مدار را بدست می‌آورد. روشهای بیان شده در دو سطح گیت و انتقال ثبات با در نظر گرفتن همبستگی بین سیگنالهای مدار و امکان وجود گذر چند بیتی ورودیها که عوامل موثر در تخمین دقیق مقادیر احتمالی گذر سینگنال، در هر دو سطح بیت و کلمه می‌باشد، از سرعت ، دقت و کارآیی مناسبی برخوردار است که با مقایسه با دیگر روشها نشان داده خواهد شد.
نمایه ها:
گذر سیگنال |
توان مصرفی |
مخابرات بی سیم |
مدار مجتمع |
برآورد |
مدار دیجیتال |
کلیدزنی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش
تحلیل مسائل آهنگری گرم با المان محدود
تحلیل عملکرد نیروگاههای پیشرفته با استفاده از روش‌های تکنولوژی پینچ و اگزرژی
حل تحلیلی و عددی تیر ویسکوالاستیک تحت بار دینامیکی عرضی به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول با درنظر گرفتن تغییر شکل های نسبتاً بزرگ

بررسی فرآیند توزیع پوشش لاک الکتروفورتیک
مطالعه پتانسیل برانگیخته شنوایی (AEP) با استفاده از ویولت و منطق فازی
مکان یابی هیدرولیکی پل ها و ساختمان ها با استفاده از نرم افزار HEC-RAS در محیط GIS
عملکرد ویژه گیربکس‌های 6 سرعته اتوماتیک ب ام و
مروری بر پلیمرهای معدنی و آلی فلزی
خودآموز تولید بازی های اینترنتی
*