بازشناسی چهره مبتنی بر بردارهای ویژگی x

بازشناسی چهره مبتنی بر بردارهای ویژگیطراحی و ساخت فتوبیوراکتور به منظور کشت و برداشت میکروجلبک
مدلسازی و شبیه‌سازی و کنترل کوره دوار سیمان
محاسبه ثابت هنری به روش K.K برای گازهای مختلف در الفین‌ها و اروماتیک‌ها
بررسی سینتیک و مکانیسم تخریب حرارتی پلیمرها
مقاومت سیمانهای مختلف در برابر آبهای نمک‌دار
مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز

بررسی تأثیر اجرای سیستم حمل ونقل دوچرخه برمحیط‌زیست شهرهای کشور به ویژه کلان شهرها (مطالعه موردی: شهر اهواز)
تاثیر بهسازی زمین توسط پی های عمیق بر پاسخ لرزه ای ساختگاه: مطالعه عددی
مدیریت تعمیر و نگهداری خط، تحلیل وضع موجود، راهکارها و الویت‌ها
تعیین ظرفیت چشمه اتصال تیر به ستون صلیبی
ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم با استفاده از منطق فازی و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کرمان)
بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بازشناسی چهره مبتنی بر بردارهای ویژگی


در این پروژه هدف دستیابی به روش مناسبی جهت بازشناسی چهره می‌باشد. سیستم بازشناسی انتخاب شده مبتنی بر بردار ویژگی استخراج شده از چهره می‌باشد. اکثر پروژه‌های موجود در زمینه بازشناسی چهره مبتنی بر بردار ویژگی یا بر روی روشهای استخراج ویژگی چهره و یا بر روی روشهای بازشناسی چهره کار کرده‌اند. این پروژه از این نظر حائز اهمیت است که هر دو این ارزیابیها، با هم انجام گرفته است . بدلیل اینکه نتایج عملکرد سیستم بازشناسی قابل مقایسه با کارهای بعدی باشد، کلیه آزمایشها بر روی بانک تصاویر ORL که از طریق اینترنت بدست آمده است انجام گرفته است . در این پروژه از بردار ویژگی ظاهری و بردار ویژگی جبری که خود بر دو نوع مقادیر منفرد (Singular Value) و مولفه‌های اساسی (Principal Component) چهره می‌باشند، جهت مشخص کردن بردار ویژگی چهره استفاده شده‌اند. سیستمهای بازشناسی ما اقلیدسی و آماری و عصبی و عصبی فازی می‌باشد. ما به ارزیابی اثر انتخاب هر نوع بردار ویژگی و سیستم بازشناسی در نرخ بازشناسی و میزان حافظه مصرفی و سرعت بازشناخت ، می‌پردازیم. بدلیل وجود ریش و مو و حالتهای مختلف (باز بودن دهان، شادی، حزن و...) در تصاویر چهره بانک ORL، الگوریتمهای یافتن ویژگیهای ظاهری در اینجا کارا نمی‌باشند، به همین دلیل این ویژگیها به صورت دستی استخراج گردیده‌اند و ارزیابی سیستمهای بازشناسی روی این ویژگیها انجام شده است . نتایج نشان می‌دهد که روش مبتنی بر ویژگیهای ظاهری بالاترین نرخ بازشناسی چهره را دارا می‌باشد و بعد از آن روش PCA و در انتها روش SVD کمترین نرخ بازشناسی را دارا می‌باشد. چون بردار ویژگی ظاهری از بردار ویژگی جبری کوچکتر می‌باشد لذا سرعت بازشناسی چهره نیز در آن سریعتر است . بعد بردار ویژگیهای جبری بزرگتر می‌باشد، لذا حجم بانک در این روشها افزایش سرعت بازشناسی آن کاهش می‌یابند. در روشهای مبتنی بر ویژگیهای جبری، روش SVD نسبت به روش PCA زمان استخراج و آموزش کمتری دارد و حجم بردار ویژگی جاصل از آن هم کمتر می‌باشد، بنابر این زمان بازشناخت آن خیلی کمتر از روش PCA می‌باشد. انتخاب نوع سیستم بازشناسی مناسب ، می‌تواند نرخ بازشناسی سیستم را اندکی افزایش دهد. بعنوان مثال متوسط نرخ بازشناسی مبتنی بر ویژگیهای ظاهری چهره را برای سیستم بازشناسی اقلیدسی معمولی، روش آماری، روش عصبی و روش عصبی فازی آورده شده است . نتایج نشان می‌دهد که روش آماری بدلیل جداپذیری بیشتر کلاسها نرخ بازشناسی بیشتری دارد. در ضمن به دلیل ماهیت فازی ویژگیهای ظاهری نرخ شناسایی در روش عصبی فازی بالاتر از روش عصبی می‌باشد. در حالت کلی سیستمهای که بازشناسی آنها مبتنی بر مقایسه با تک تک بردارهای ویژگی تصاویر آموزش می‌باشند به قیمت افزایش حجم بانک و پایین آمدن سرعت بازشناسی، نرخ بازشناسی بالاتری نسبت به روشهای بازشناسی که مبتنی بر مقایسه با میانگین بردارهای ویژگی تصاویر هر شخص است ، دارا می‌باشند.
نمایه ها:
بازشناسی |
صورت |
بردار ویژگی |
برق |
الگوریتم | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز
حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش
تحلیل مسائل آهنگری گرم با المان محدود
تحلیل عملکرد نیروگاههای پیشرفته با استفاده از روش‌های تکنولوژی پینچ و اگزرژی

مروری بر پلیمرهای معدنی و آلی فلزی
خودآموز تولید بازی های اینترنتی
بتن غلطکی کوبیده. ( کلیات ، مصالح و نسبت های اختلاط )
بررسی و محاسبه ظرفیت در سیستمهای CDMA سلولی
خالص‌سازی اسید فسفریک
سیاه کاری فلزات

سایر مطالب

*