طراحی سیستم کنترل لغزش چرخهای لکوموتیو x

طراحی سیستم کنترل لغزش چرخهای لکوموتیوبهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی
تبدیل گزینش‌پذیر متانول به پروپیلن با استفاده از نانوزئولیت مزوپور دوکاره ZSM-5
تحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از تکنولوژی پینچ
کاربرد موازنه جمعیت در کریستالیزاسیون, شبیه سازی کریستالیزاسیون هیدرات آلومینیوم
طراحی و ساخت برج آکنده جذب مواد شیمیایی (دی اکسید گوگرد)
مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در آب سازند با استفاده از معادله حالت SAFT

مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی
بررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما
بررسی نشست و ظرفیت باربری پی‌های خاکی با دیواره رینگی و مقایسه آن با سایر انواع پی (مطالعه موردی: پی‌های رینگی مخازن ذخیره میعانات گازي منطق
صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
تقارن در سازه‌های اسکلتی
توسعه تئوریک منحنی‌های شکنندگی برای ساختمانهای بتنی میان مرتبه متداول در ایران
حمایت از ما | مشهدهاست
`

طراحی سیستم کنترل لغزش چرخهای لکوموتیو


یکی از اهداف اساسی در تمامی شبکه‌های راه‌آهن بالا بردن نیروی کشش لکوموتیو است . در راستای بالا بردن نیروی کشش لکوموتیو، بیشترین تلاش در طراحی کنترل کننده‌های ضد لغزش بوده است . در این پروژه با بررسی عملکرد کنترل کنند ه ضدلغزش لکوموتیوهای GT26CW، اشکالات آن بیان شده و راه‌حلهایی برای رفع این مشکلات ارائه گردیده است . گر چه با انجام این اصلاحات عملکرد این کنترل کننده بهبود می‌یابد اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که با کنترل کننده اصلاح شده نیز نمی‌توان از حداکثر نیروی کشش لکوموتیو استفاده کرد. برای رفع این مشکل از میان راههای مختلف بررسی شده، طراحی کنترل‌کننده فازی ضدلغزش انتخاب شده است و یک کنترل‌کننده فازی ضدلغرش برای لکوموتیو طراحی شده و عملکرد آن در شرایط مختلف با کنترل‌کننده قبلی مقایسه شده است .
نمایه ها:
راه آهن |
لوکوموتیو |
لغزش |
کنترل |
چرخ |
ریل |
خط آهن | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش
تحلیل مسائل آهنگری گرم با المان محدود
تحلیل عملکرد نیروگاههای پیشرفته با استفاده از روش‌های تکنولوژی پینچ و اگزرژی
حل تحلیلی و عددی تیر ویسکوالاستیک تحت بار دینامیکی عرضی به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول با درنظر گرفتن تغییر شکل های نسبتاً بزرگ

بررسی و محاسبه ظرفیت در سیستمهای CDMA سلولی
خالص‌سازی اسید فسفریک
سیاه کاری فلزات
تبدیل اسناد به فرمت ‏‎‏‎PDF‎‏ و برعکس
مهندسی توزیع، طراحی و محاسبه
کنترل تطبیقی ترافیک ABR در شبکه ATM
*