بررسی نیروهای الکترومغناطیس وارد برهادیها و عناصر حامل جریان x

بررسی نیروهای الکترومغناطیس وارد برهادیها و عناصر حامل جریانتحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از تکنولوژی پینچ
کاربرد موازنه جمعیت در کریستالیزاسیون, شبیه سازی کریستالیزاسیون هیدرات آلومینیوم
طراحی و ساخت برج آکنده جذب مواد شیمیایی (دی اکسید گوگرد)
مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در آب سازند با استفاده از معادله حالت SAFT
ارائه یک مدل جدید ترمودینامیکی برای تطبیق و پیش‌بینی ضرایب فعالیت محلول‌های الکترولیتی بر پایه ترمودینامیک آماری
جداسازی میعانات گازی به روش بازیافت انرژی با هدف کاهش یوتیلیتی و بازگشت سرمایه

مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی
بررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما
بررسی نشست و ظرفیت باربری پی‌های خاکی با دیواره رینگی و مقایسه آن با سایر انواع پی (مطالعه موردی: پی‌های رینگی مخازن ذخیره میعانات گازي منطق
صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
تقارن در سازه‌های اسکلتی
توسعه تئوریک منحنی‌های شکنندگی برای ساختمانهای بتنی میان مرتبه متداول در ایران
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی نیروهای الکترومغناطیس وارد برهادیها و عناصر حامل جریان


"بر عنصر حامل جریان در میدان مغناطیسی نیرو وارد می‌شود." اصل فوق حاصل تجربیات آمپروبیو - ساوار می‌باشد که پایه و اساس ساخت بسیاری از سیستم‌های مغناطیسی از قبیل انواع ماشین‌های دوار شتاب دهنده‌ها، موتورهای لوله‌ای، قلب مصنوعی و دیگر سیستم‌های مشابه گردید از طرفی وجود نیروهای فوق گاهی باعث تخریب عناصر الکتریکی گردیده است با این توضیحات مطالعه نیروهای فوق هدف این پروژه می‌باشد. جهت مطالعه نیروها از مدل فیلمان‌های دایره‌ای با فرض غیر هم‌محور بودن استفاده شده است . انتخاب فوق بدلیل کاربرد وسیع آنها در مدل‌سازی سیستم‌های ذکر شده می‌باشد در ادامه کار پروژه یک سیستم شتاب‌دهنده مغناطیسی شامل تعدادی سیم‌پیچ به عنوان سیم‌پیچ‌های تحریک و آرمیچر جهت مطالعه رفتار دینامیکی مورد بررسی و شبیه‌سازی قرار گرفت و معادلات دینامیکی آن بر پایه مدارهای کوپل شده ارائه گردید و نتایج بدست آمده از آن جهت مطالعه پارامترهای موثر منبع و آرمیچر مورد تحلیل قرار گرفت و تاثیر آنها روی نیروهای محوری و شعاعی وارد به آرمیچر تحقیق شده است .
نمایه ها:
نیروی الکترومغناطیس |
هادی |
میدان مغناطیسی |
شبیه سازی |
آرمیچر | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش
تحلیل مسائل آهنگری گرم با المان محدود
تحلیل عملکرد نیروگاههای پیشرفته با استفاده از روش‌های تکنولوژی پینچ و اگزرژی
حل تحلیلی و عددی تیر ویسکوالاستیک تحت بار دینامیکی عرضی به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول با درنظر گرفتن تغییر شکل های نسبتاً بزرگ

مطالعه پتانسیل برانگیخته شنوایی (AEP) با استفاده از ویولت و منطق فازی
مکان یابی هیدرولیکی پل ها و ساختمان ها با استفاده از نرم افزار HEC-RAS در محیط GIS
عملکرد ویژه گیربکس‌های 6 سرعته اتوماتیک ب ام و
مروری بر پلیمرهای معدنی و آلی فلزی
خودآموز تولید بازی های اینترنتی
بتن غلطکی کوبیده. ( کلیات ، مصالح و نسبت های اختلاط )
*