ساخت دستگاه فاصله‌یاب خطا و آزمایشگر آن x

ساخت دستگاه فاصله‌یاب خطا و آزمایشگر آنبهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی
تبدیل گزینش‌پذیر متانول به پروپیلن با استفاده از نانوزئولیت مزوپور دوکاره ZSM-5
تحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از تکنولوژی پینچ
کاربرد موازنه جمعیت در کریستالیزاسیون, شبیه سازی کریستالیزاسیون هیدرات آلومینیوم
طراحی و ساخت برج آکنده جذب مواد شیمیایی (دی اکسید گوگرد)
مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در آب سازند با استفاده از معادله حالت SAFT

مدیریت تعمیر و نگهداری خط، تحلیل وضع موجود، راهکارها و الویت‌ها
تعیین ظرفیت چشمه اتصال تیر به ستون صلیبی
ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم با استفاده از منطق فازی و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کرمان)
بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای
مقاوم سازی نشیمن‌گاه‌های بتنی با استفاده از CFRP
مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

ساخت دستگاه فاصله‌یاب خطا و آزمایشگر آن


در این پایان‌نامه مراحل طراحی و ساخت یک سیستم آزمایشگر دستگاه فاصله‌یاب خطا و همینطور یک دستگاه فاصله‌یاب خطا بر مبنای استفاده از کامپیوتر تشریح شده است . کلیه اطلاعات لازم جهت تهیه شکل موجهای حاصل از خطا در یک خط انتقال که توسط یک نرم‌افزار شبیه‌سازی تهیه گردیده توسط درگاه موازی کامپیوتر در اختیار دستگاه تستر قرار گرفته و این دستگاه می‌تواند شکل موجهای لازم را تهیه نماید. همچنین دستگاه فاصله‌یاب با استفاده از ارتباط موازی با یک کامپیوتر، می‌تواند آنرا بعنوان واحد پردازش و کنترل خود مورد استفاده قرار دهد. دستگاه فاصله‌یاب خطا با یک واحد ورودی مناسب از سیگنالهای ولتاژ و جریان خط انتقال نمونه‌برداری می‌نماید. الگوریتم ارائه شئخ تحت عنوان "الگوریتم تشخیص خطا "نمونه‌های تهیه شده را مورد بررسی قرار داده چنانچه خطایی را تشخیص دهد پس از جمع‌آوری تعداد نمونه‌های مشخصی نمونه‌ها را در فایل قرار می‌دهد. سپس یک الگوریتم "فاصله‌یابی خطا" با استفاده از نمونه‌های ذخیره شده اقدام به تعیین مکان خطا می‌نماید. این مکان بر روی نمایش دهنده دستگاه مشخص می‌گردد.
نمایه ها:
آزمایشگر کامپیوتری |
طراحی |
دستگاه فاصله یاب خطا | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


حل جریان پتانسیل سه بعدی در مجاری با مقطع مستطیل شکل بروش عددی
طراحی ، تحلیل دینامیکی و ساخت و کنترل سیستم تیروتوپ ‏‎(ball & beam)‎‏
تحلیل تنش پسماند در شمش ها به روش غیر مخرب اولتراسونیک
شبیه سازی عددی جریان های آشفته درون محیط متخلخل با روش شبکه بولتزمن
بررسی تأثیر پروفیل قالب اکستروژن بر نیروی شکل‌دهی و توزیع کرنش در محصول با استفاده از آزمایشهای مدل
بررسی عددی مکانیزم جریان و انتقال حرارت در لوله ورتکس

بررسی و محاسبه ظرفیت در سیستمهای CDMA سلولی
خالص‌سازی اسید فسفریک
سیاه کاری فلزات
تبدیل اسناد به فرمت ‏‎‏‎PDF‎‏ و برعکس
مهندسی توزیع، طراحی و محاسبه
کنترل تطبیقی ترافیک ABR در شبکه ATM
*