تخمین پارامترهای سیگنالهای جهش فرکانس تصادفی x

تخمین پارامترهای سیگنالهای جهش فرکانس تصادفیبهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی
تبدیل گزینش‌پذیر متانول به پروپیلن با استفاده از نانوزئولیت مزوپور دوکاره ZSM-5
تحلیل فرآیند واحدهای تصفیه گاز و بازیابی گوگرد مجتمع پتروشیمی رازی و بهبود آنها با استفاده از تکنولوژی پینچ
کاربرد موازنه جمعیت در کریستالیزاسیون, شبیه سازی کریستالیزاسیون هیدرات آلومینیوم
طراحی و ساخت برج آکنده جذب مواد شیمیایی (دی اکسید گوگرد)
مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در آب سازند با استفاده از معادله حالت SAFT

بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای
مقاوم سازی نشیمن‌گاه‌های بتنی با استفاده از CFRP
مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی
بررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما
بررسی نشست و ظرفیت باربری پی‌های خاکی با دیواره رینگی و مقایسه آن با سایر انواع پی (مطالعه موردی: پی‌های رینگی مخازن ذخیره میعانات گازي منطق
صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تخمین پارامترهای سیگنالهای جهش فرکانس تصادفی


تکنیک طیف گسترده با قابلیت ذاتی تضعیف تداخل به یک تکنیک موثر و فراگیر تبدیل شده است . این تکنیک بخصوص نوع جهش فرکانس در پاسخ به نیاز مخابرات نظامی ایجاد شده است و اکنون نیز کاربردهای برجسته‌ای در مخابرات محرمانه نظامی دارد. این بدلیل احتمال بسیار کم آشکارسازی این سیگنالها توسط گیرنده‌های غیرخودی می‌باشد همچنین بدلیل استفاده از پهنای باند وسیع از تداخل‌های باند جزئی در امان می‌باشد. هدف از این رساله تخمین پارامترهای مختلف سیگنال جهش فرکانس می‌باشد. از جمله این پارامترها نرخ پرش سیگنال و افست زمانی سیگنال دریافتی با ساعت گیرنده می‌باشد که مرحله کشف اشکارسازی و دی‌مدولاسیون سیگنالهای جهش فرکانس غیرخودی نسبت به این پارامترها بسیار حساس می‌باشند. با توجه به مسائل تحقق‌پذیری روشی زیر بهینه و کارا برای تخمین نرخ پرش و افست زمانی با استفاده از پردازش اتوکرولیشن برای تخمین این پارامترها در نظر گرفته شده است . در روش اتوکرولیش چند جهشی با استفاده از زمان مشاهده بیش از چندین جهش می‌توان نرخ پرش را تخمین زد که این روش وابسته به دانستن توان سیگنال می‌باشد. با ارائه روشی بهبود یافته می‌توان با استفاده از پرسه اتوکرولیشن جند جهشی نرخ پرش و توان را بصورت توام تخمین زد که این روش کارایی خوبی از خود نشان می‌دهد. با استفاده از اتوکرولیشن یک جهشی مقدار افست زمانی تخمین زده میشود که دارای ملاحظاتی در تخمین می‌باشد. با استفاده از روش تخمین توام، سناریوهای پیچیده‌تر مثل تخمین نرخ پرش دو سیگنال تصادفی ارائه شده است . حتی در صورتی که چندین سیگنال خودی (اطلاع قبلی از پارامترهای آن) در سیگنال دریافتی جمع‌شده باشند می‌توان تخمین را به گونه‌ای شایسته صورت داد. کارآیی این روشها در طول فصول با ارائه نتایج تحلیلی و شبیه‌سازی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .
نمایه ها:
برآورد |
پارامتر |
سیگنال |
فرکانس تصادفی |
سیگنال جهش | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز
حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش
تحلیل مسائل آهنگری گرم با المان محدود
تحلیل عملکرد نیروگاههای پیشرفته با استفاده از روش‌های تکنولوژی پینچ و اگزرژی

بررسی و محاسبه ظرفیت در سیستمهای CDMA سلولی
خالص‌سازی اسید فسفریک
سیاه کاری فلزات
تبدیل اسناد به فرمت ‏‎‏‎PDF‎‏ و برعکس
مهندسی توزیع، طراحی و محاسبه
کنترل تطبیقی ترافیک ABR در شبکه ATM

سایر مطالب

*