طراحی و ساخت دستگاه سنجش کیفیت جریان و ولتاژ برق x

طراحی و ساخت دستگاه سنجش کیفیت جریان و ولتاژ برقمقاومت سیمانهای مختلف در برابر آبهای نمک‌دار
مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز
طراحی تیکنر به منظور تغلیظ پرکلرات آمونیم
ارزیابی عملکرد برج تقطیر چند جزئی با استفاده از کنترل پیشرفته
بهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی
تبدیل گزینش‌پذیر متانول به پروپیلن با استفاده از نانوزئولیت مزوپور دوکاره ZSM-5

مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی
بررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما
بررسی نشست و ظرفیت باربری پی‌های خاکی با دیواره رینگی و مقایسه آن با سایر انواع پی (مطالعه موردی: پی‌های رینگی مخازن ذخیره میعانات گازي منطق
صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
تقارن در سازه‌های اسکلتی
توسعه تئوریک منحنی‌های شکنندگی برای ساختمانهای بتنی میان مرتبه متداول در ایران
حمایت از ما | مشهدهاست
`

طراحی و ساخت دستگاه سنجش کیفیت جریان و ولتاژ برق


مطالعه هارمونیها در سیستمهای قدرت از اهمیت زیادی برخوردار است . با گسترش و تنوع روشها، تجهیزات و بکارگیری تکنولوژی‌های جدید در این صنعت ، هر شاهد تغییرات وسیع کیفی هستیم. با در نظر گرفتن شرایط استاندارد، انجام مطالعات هارمونیکی و اندازه‌گیری هارمونیکها در وسایل قدرت و شبکه‌های توزیع اطراف آنها ضروری است . بنابراین در این رساله طراحی و ساخت دستگاه سنجش کیفیت نیروی برق مورد بررسی قرار گرفته است ، با استفاده از این دستگاه تا هارمونی پنجاه برق شهر را می‌توان پردازش و مورد مطالعه قرار داد. این دستگاه با اتصال به شبکه با در نظر گرفتن دامنه‌های تعریف شده توسط استاندارد برای ورودیها، ابتدا آنها را بقدر کافی تضعیف می‌نماید تا قابل اعمال به فیلترها و مدارات نمونه‌گیر باشد. از آنجاییکه هارمونی اصلی در مقایسه با سایر هارمونیکها بسیار بزرگ است ، برای استفاده از حداکثر ناحیه عملکرد مبدل آنالوگ به دیجیتال و کمینه کردن خطای کوانتیزاسیون، لازم است تضیف گردد. سپس جهت جلوگیری از هارمونیهای برگشتی و حذف اثر همپوشانی طیفی از فیلتر ضد تداخل استفاده شده است . پس از فیلتر کردن، سیگنالها برای نمونه‌گیری آماده می‌شوند، فرکانس نمونه‌برداری بصورت سنکرون با سیگنال ورودی از طریق مدار PLL تعیین می‌شود، سپس نمونه‌ها کوانتیزه شده و از طریق مدارات Interface به برد اصلی کامپیوتر ارسال می‌شود. در این مرحله با انجام تبدیل سریع فوریه از نمونه‌ها، طیف فرکانسی سیگنال مشخص می‌شود.
نمایه ها:
صافی |
کیفیت |
نیروی برق |
اندازه گیری | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


طراحی بهینه رباتهای موازی
حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز
حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش
تحلیل مسائل آهنگری گرم با المان محدود

مروری بر پلیمرهای معدنی و آلی فلزی
خودآموز تولید بازی های اینترنتی
بتن غلطکی کوبیده. ( کلیات ، مصالح و نسبت های اختلاط )
بررسی و محاسبه ظرفیت در سیستمهای CDMA سلولی
خالص‌سازی اسید فسفریک
سیاه کاری فلزات
*