طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه جذب غبار کوره‌های سیمان x

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه جذب غبار کوره‌های سیمانمقاومت سیمانهای مختلف در برابر آبهای نمک‌دار
مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز
طراحی تیکنر به منظور تغلیظ پرکلرات آمونیم
ارزیابی عملکرد برج تقطیر چند جزئی با استفاده از کنترل پیشرفته
بهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی
تبدیل گزینش‌پذیر متانول به پروپیلن با استفاده از نانوزئولیت مزوپور دوکاره ZSM-5

بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای
مقاوم سازی نشیمن‌گاه‌های بتنی با استفاده از CFRP
مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی
بررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما
بررسی نشست و ظرفیت باربری پی‌های خاکی با دیواره رینگی و مقایسه آن با سایر انواع پی (مطالعه موردی: پی‌های رینگی مخازن ذخیره میعانات گازي منطق
صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
حمایت از ما | مشهدهاست
`

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه جذب غبار کوره‌های سیمان


در این پایان‌نامه، روشهای اندازه‌گیری بازده غبارگیری کیسه‌ای بررسی و دستگاهی طراحی شده است که با استفاده از مناسبترین روش می‌تواند اثر عوامل مختلف مانند حرارت ، میزان غبار، تغییر دانه‌بندی غبار، نوع و جنس کیسه غبارگیر، تغییر دوره زمانی، تخلیه کیسه بر بازده غبارگیر کیسه‌ای را اندازه‌گیری نماید. روش اندازه‌گیری براساس توزیع غبار می‌باشد. میزان غبار ورودی به سیستم و میزان غبار باقی مانده اندازه‌گیری و با کم کردن این دو مقدار میزان غبار خروجی و در نتیجه بازده غبارگیر کیسه‌ای محاسبه می‌شود. با استفاده از این دستگاه می‌توان برای هر غبارگیر کیسه‌ای، بهترین شرایط کاری را پیدا کرد. این امر موجب کاهش مصرف انرژی و سایر هزینه‌ها شده و در نهایت افزایش بازده کارخانجات سیمان و همچنین کاهش آلودگی محیط زیست خواهد شد.
نمایه ها:
طراحی |
ساخت |
تولید |
غبارگیری |
کوره سیمان |
آلودگی محیط زیست | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


طراحی ، تحلیل دینامیکی و ساخت و کنترل سیستم تیروتوپ ‏‎(ball & beam)‎‏
تحلیل تنش پسماند در شمش ها به روش غیر مخرب اولتراسونیک
شبیه سازی عددی جریان های آشفته درون محیط متخلخل با روش شبکه بولتزمن
بررسی تأثیر پروفیل قالب اکستروژن بر نیروی شکل‌دهی و توزیع کرنش در محصول با استفاده از آزمایشهای مدل
بررسی عددی مکانیزم جریان و انتقال حرارت در لوله ورتکس
بهینه‌سازی سیستم خشک کن شالی بستر عمودی گردشی

مروری بر پلیمرهای معدنی و آلی فلزی
خودآموز تولید بازی های اینترنتی
بتن غلطکی کوبیده. ( کلیات ، مصالح و نسبت های اختلاط )
بررسی و محاسبه ظرفیت در سیستمهای CDMA سلولی
خالص‌سازی اسید فسفریک
سیاه کاری فلزات
*