پیاده‌سازی سخت‌افزاری شبکه‌های عصبی تغذیه مستقیم


پیاده‌سازی سخت‌افزاری شبکه‌های عصبی تغذیه مستقیم
در این پروژه تراشه‌ای جهت پیاده‌سازی شبکه‌های عصبی تغذیه مستقیم طراحی شده هست .


هماهنگی فیوزها (با سایر تجهیزات جریان زیاد) در شبکه‌های واقعی
علت هستفاده از شبکه‌های تغذیه مستقیم به این خاطر هست که این نوع شبکه‌ها با اونکه قابلیت و مصارف کاربردی فراوانی دارند از نظر پیاده‌سازی هم ساده‌تر از انواع دیگر هستند.


تحلیل طراحی و ساخت یک آنتن آرایه مایکرواستریپی 2×2 برای فرستنده و گیرنده ارتفاع‌سنج رادیویی
در طراحی این تراشه عموما از طراحی اونالوگ هستفاده شده هست و فقط جهت داشتن دقت بالاتر از وزنهای دیجیتال هستفاده شده هست .


قطعه‌بندی بر خط کلمات دستنویس فارسی
مدارات اونالوگ در عین بهره‌مندی از سرعت بالاتر سطح کمتری را اشغال می‌نمايند.


آشکارسازی پارامتریک مرزهای بسته در تصاویر با تلفیق روشهای لبه‌ای و ناحیه‌ای
این تراشه قابلیت گسترش به هر چند لایه و هر تعداد سلول در هر لایه را دارد.


طراحی و ساخت منابع تغذیه پالسی
آموزش شبکه در خارج اون صورت می‌گیرد و تراشه تنها جهت پیاده‌سازی شبکه هست .


یک کنترل‌کنندهء با بازده بالا برای یک محرک موتور القایی با سرعت قابل تنظیم
در طراحی تراشه از تکنولوژی CMOS هستفاده شده هست .


طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیر و پردازشگر مولفه‌های توان و ضریب توان در محیطهای غیرسینوسی


طراحی شبکه زمین در پستهای فشارقوی


94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews