بررسی پدیده تشکیل رسوب اسفالتین و حلالیت آن در مخازن نفتی ایران x

بررسی پدیده تشکیل رسوب اسفالتین و حلالیت آن در مخازن نفتی ایرانبررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما
بررسی نشست و ظرفیت باربری پی‌های خاکی با دیواره رینگی و مقایسه آن با سایر انواع پی (مطالعه موردی: پی‌های رینگی مخازن ذخیره میعانات گازي منطق
صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
تقارن در سازه‌های اسکلتی
توسعه تئوریک منحنی‌های شکنندگی برای ساختمانهای بتنی میان مرتبه متداول در ایران
بررسی تاثیر مدل های رفتاری خاک درسیستم های چندلایه‌ای بر پاسخ سازه های زیرزمینی تحت اثر بار دینامیکی ناشی از انفجار

طراحی سیستم تولیدی تکنولوژی گروهی به کمک شبیه‌سازی
بررسی اثرات اقتصادی اختلالات برق در شبکه‌های توزیع (مطالعه موردی شرکت برق منطقه‌ای باختر)
زمانبندی خدمه در راه آهن
مدلسازی فازی نوع دوم برای گوگرد زدایی فرآیندهای فولاد
تدوین استراتژیهای توسعه جهت صنعت الیاف کشور
تخصیص منابع در شبکه های احتمالی به کمک کاربرد تئوری در مدیریت پروژه (زنجیره بحرانی)
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی پدیده تشکیل رسوب اسفالتین و حلالیت آن در مخازن نفتی ایران


اسفالتین یکی از رسوبات نفتی است که ضمن عملیات بهره‌برداری، انتقال و فرایند بوجود آمده و می‌تواند از لحاظ اقتصادی نقش به سزایی در بهره‌برداری و فرایند نفت خام داشته باشد. در این نوشتار زمان شروع انعقاد اسفالتین با استفاده از روش نلزجت‌سنجی در یک نمونه از نفت خام ایران اندازه‌گیر شده و اثر حجم موثر ذرات استفالتین بر روی لزجت مخلوط نفت خام حلال رسوب‌گذار-اسفالتین نشان داده شده است . همچینین مقایسه‌ایی بین نفتهای خام مختلف و حلالهای رسوب‌گذار متفاوت ، از نظر زمان شروع انعقاد ارائه گشته است . جزء وزنی اسفالتین موجود در نفت خام نمونه که بوسیله حلالهای رسوب‌گذار مختلف بوجود می‌آید اندازه‌گیری شد و اثر نسبت حلال رسوب‌گذار به نفت بررسی گردید. در ادامه با استفاده از مدل حلالیت مولکولی، چگونگی حلالیت اسفالتین در نفت خام و همچنین اندازه‌گیری پارامترهای حلالیت نفت و اسفالتین در نفت خام نمونه توسط آزمون تیتراسیون با استفاده از تولوئن ارائه شده و نحوه بدست آوردن حجم هتپان معادل با یک تغییر مشخص در فشار بمنظور اجتناب از آزمایشات در شرایط فشار بالا در یک نمونه نفت خام بررسی و محاسبه شده است . همچنین چگونگی اندازه‌گیری درجه فوق اشباع شدن نفت خام نسبت به اسفالتین با استفاده از نتایج حاصل از آزمایشات P.V.T ارائه گشته است . در انتها نیز سه میدان نفتی ایران از لحاظ رسوبگذاری و حلالیت اسفالتین و درجه اشباع آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نمایه ها:
آسفالتین |
حلالیت |
مخزن نفت | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی روشهای استاندارد جدید فشرده سازی و بازیابی تصاویر پزشکی بر اساس تبدیل موجک
طراحی فیلتر دیجیتال تاخیر کسری متغیر
طراحی سنسور گازی مبتنی بر بلورهای فوتونی بر روی زیر لایه InP
تعیین پارامترهای موتور القایی به کمک شبکه‌های عصبی
طراحي و ساخت کوره القایی با سیستم کنترل حلقه بسته فرکانس رزونانس
کدهایی برای منابع یکنوای محدود

تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش
تحلیل مسائل آهنگری گرم با المان محدود
تحلیل عملکرد نیروگاههای پیشرفته با استفاده از روش‌های تکنولوژی پینچ و اگزرژی
حل تحلیلی و عددی تیر ویسکوالاستیک تحت بار دینامیکی عرضی به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول با درنظر گرفتن تغییر شکل های نسبتاً بزرگ
طراحی و ساخت اسپیندل فرزکاری و دریل کاری
*