تعیین و بررسی میزان فلزات سنگین آب شرب چاههای شهرستان چالوس x

تعیین و بررسی میزان فلزات سنگین آب شرب چاههای شهرستان چالوسمطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی
بررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما
بررسی نشست و ظرفیت باربری پی‌های خاکی با دیواره رینگی و مقایسه آن با سایر انواع پی (مطالعه موردی: پی‌های رینگی مخازن ذخیره میعانات گازي منطق
صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
تقارن در سازه‌های اسکلتی
توسعه تئوریک منحنی‌های شکنندگی برای ساختمانهای بتنی میان مرتبه متداول در ایران

زمان‌بندی و برنامه‌ریزی n کاربر روی m ماشین‌موازی
طراحی مدلی برای مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم های تولید سلولی
ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر موردکاوی: شرکت صنایع مخابرات صا ایران
طرح جامع فناوری اطلاعات پتروشیمی بندر امام
برآورد ارزش در معرض خطر بازار آتی کالا با رویکرد CAViaR با استفاده از تخمین رگرسیون چندکی (نمونه موردی: بازار آتی سکه طلای بورس کالای ایران)
تحقیقی پیرامون نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و نظام پرداخت کنونی موسسات مشمول قانون کار و مشکلات ناشی از آن و طراحی نظام مناسب مشمولین قان
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تعیین و بررسی میزان فلزات سنگین آب شرب چاههای شهرستان چالوس


بخش عمده عناصر جزئی را در طبیعت فلزات سنگین تشکیل می‌دهند، که برخی از این فلزات از نظر تغذیه دارای ارزش حیاتی هستند نظیر آهن در حالیکه حضور برخی از آنها در بافت زنده مضر می‌باشد نظیر کروم لذا شناخت و اثرات بهداشتی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است . با افزایش جمعیت و توسعه تمدن و پیشرفت صنایع، منابع آب بیش از پیش در معرض آلودگیهای مختلف قرار گرفته و از این جهت معیارهائی برای کیفیت آب آشامیدنی در سطح بین‌المللی تهیه شده است . بنابراین بررسی دقیق وضعیت آبهای هر منطقه از نظر میزان فلزات سنگین بسیار ضروری و حائز اهمیت می‌باشد. در این مجموعه در مورد فوائد و مضرات فلزات سنگین و استانداردهای آب آشامیدنی و در ادامه روشهای تصفیه آب و اثرات منعقد کننده و کمک منعقد کننده‌ها و روشهای جداسازی فلزات سنگین و در نهایت معرفی روشهای اندازه گیری فلرات سنگین خصوصا روش جذب اتمی با شعله بطور کامل توضیح داده شده است . آزمایشات و نتایج حاصل از آن درباره هشت حلقه از چاههای آب شرب منطقه چالوس می‌باشد. فلزات سنگین مورد بررسی عبارتند از: آهن-مس -سرب -کبالت -کروم و روی می‌باشد.
نمایه ها:
فلز سنگین |
جداسازی |
اندازه گیری |
چاه آب |
چالوس |
آب آشامیدنی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مبدل سینکرو (ریزالور) به دیجیتال و دیجیتال به سینکرو (ریزالور)
کنترل سیستم‌های وقایع گسسته
مدل‌سازی و شبیه‌سازی ژنراتور نیروگاه سد مسجد سلیمان به روش المان محدود به منظور تحلیل خطای افزایش سرعت
طراحی دیودهای نوری مبتنی بر ساختار مواد GaN در پنجره طول موج رنگ آبی
توسعه سیستمهای انتخاب هوشمند مجموعه سهام (حل مسائل توزیع هوشمند تلاشها)
بهینه‌سازی سلول‌های خورشیدی سیلیکنی هتروجانکشن با ساختار HIT

طراحی بهینه رباتهای موازی
حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز
حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش
تحلیل مسائل آهنگری گرم با المان محدود
*