بهینه‌سازی افت فشار انتگراسیون فرآیند x

بهینه‌سازی افت فشار انتگراسیون فرآیندتاثیر بهسازی زمین توسط پی های عمیق بر پاسخ لرزه ای ساختگاه: مطالعه عددی
مدیریت تعمیر و نگهداری خط، تحلیل وضع موجود، راهکارها و الویت‌ها
تعیین ظرفیت چشمه اتصال تیر به ستون صلیبی
ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم با استفاده از منطق فازی و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کرمان)
بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای
مقاوم سازی نشیمن‌گاه‌های بتنی با استفاده از CFRP

زمان‌بندی و برنامه‌ریزی n کاربر روی m ماشین‌موازی
طراحی مدلی برای مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم های تولید سلولی
ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر موردکاوی: شرکت صنایع مخابرات صا ایران
طرح جامع فناوری اطلاعات پتروشیمی بندر امام
برآورد ارزش در معرض خطر بازار آتی کالا با رویکرد CAViaR با استفاده از تخمین رگرسیون چندکی (نمونه موردی: بازار آتی سکه طلای بورس کالای ایران)
تحقیقی پیرامون نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و نظام پرداخت کنونی موسسات مشمول قانون کار و مشکلات ناشی از آن و طراحی نظام مناسب مشمولین قان
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بهینه‌سازی افت فشار انتگراسیون فرآیند


سالهای اخیر شاهد پیشرفت سریع در درک سنتز و اصلاح مبدلهای حرارتی بوده است . توسعه‌های روزمره فن‌آوری پینج باعث ایجاد روشهای هدفگذاری و طراحی در هر دو حالت طراحی واحدهای جدید و مطالعات شبکه‌های موجود شده که آخرین آنها بر اساس افت فشار ثابت می‌باشد. بکارگیری این روش نیز دارای برخی نارسائیها است که میتوان بصورت زیر خلاصه نمود: - عدم در نظر گرفتن تاثیرات اقتصادی پمپ و کمپروسور در هدفگذاری و طراحی شبکه‌های جدید. - عدم در نظر گرفتن تاثیرات اقتصادی جابجائی پمپ و کمپرسور در هدفگذاری و طراحی اصلاحی شبکه‌های موجود. نداشتن دقت کافی در ملاحظه تابعیت دمائی خواص فیزیکی - نبودن روابط لازم برای ملاحظه و بهینه‌سازی افت فشار برای سیالهای ویسکوز. این پایان‌نامه جوابی برای مشکلات عنوان شده است . کار اصلی، از بررسی اهمیت منظور ساختن بهینه‌سازی افت فشار شروع شده و در پی آن ابزار مناسبی جهت هدفگزاری واحدهای جدید و اصلاح شبکه‌های موجود سیستمهای بازیافت انرژی پیشنهاد می‌شود. تحقیقات بصورت زیر خلاصه میشوند. -1 مفهوم اقتصادی پمپ و کمپرسور و تاثیر تجهیزات مورد نظر در شبکه‌های مبدل حرارتی. -2 روش جدید هدفگذاری نهائی با بهینه‌سازی افت فشار مجاز جریانهای شبکه سیستم بازیافت انرژی. -3 روش جدید هدفگذاری اصلاح شبکه‌های موجود با بکارگیری بهینسه‌سازی افت فشار مجاز جریانها، -4 ارئه روابط جدید برای منظور سازی تابعیت دمائی خواص فیزیکی در تحلیل شبکه‌های مبدل حرارتی. -5 ارائه روابط جدید برای تحلیل شبکه و طراحی مبدل حرارتی در خصوص سیالهای ویسکوز.
نمایه ها:
بهینه سازی |
افت فشار |
شیمی |
مبدل حرارتی |
انتگراسیون فرآیند | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تحلیل و بررسی موج ضربه برگشتی در مزارع بادی در اثر اصابت صاعقه
اثر زمین کردن بر کیفیت توان الکتریکی در شبکه‌های فشار متوسط
مبدل سینکرو (ریزالور) به دیجیتال و دیجیتال به سینکرو (ریزالور)
کنترل سیستم‌های وقایع گسسته
مدل‌سازی و شبیه‌سازی ژنراتور نیروگاه سد مسجد سلیمان به روش المان محدود به منظور تحلیل خطای افزایش سرعت
طراحی دیودهای نوری مبتنی بر ساختار مواد GaN در پنجره طول موج رنگ آبی

بهینه‌سازی سیستم خشک کن شالی بستر عمودی گردشی
طراحی بهینه رباتهای موازی
حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز
حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش
*