ارائه یک روش بهینه‌سازی جهت تخمین پارامترهای فارماکوکینتیکی داروها، مورد مطالعه افلوکساسین از خانواده فلوئور و کینولونها x

ارائه یک روش بهینه‌سازی جهت تخمین پارامترهای فارماکوکینتیکی داروها، مورد مطالعه افلوکساسین از خانواده فلوئور و کینولونهاصلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
تقارن در سازه‌های اسکلتی
توسعه تئوریک منحنی‌های شکنندگی برای ساختمانهای بتنی میان مرتبه متداول در ایران
بررسی تاثیر مدل های رفتاری خاک درسیستم های چندلایه‌ای بر پاسخ سازه های زیرزمینی تحت اثر بار دینامیکی ناشی از انفجار
پیش بینی تراوش در بدنه یک سد خاکی با استفاده از روش های داده کاوی و مقایسه آن با روش های عددی
طرح و تحلیل پلاستیک سازه ها با استفاده از بهینه یابی ترکیباتی و برنامه ریزی ریاضی

زمانبندی خدمه در راه آهن
مدلسازی فازی نوع دوم برای گوگرد زدایی فرآیندهای فولاد
تدوین استراتژیهای توسعه جهت صنعت الیاف کشور
تخصیص منابع در شبکه های احتمالی به کمک کاربرد تئوری در مدیریت پروژه (زنجیره بحرانی)
زمان‌بندی و برنامه‌ریزی n کاربر روی m ماشین‌موازی
طراحی مدلی برای مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم های تولید سلولی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

ارائه یک روش بهینه‌سازی جهت تخمین پارامترهای فارماکوکینتیکی داروها، مورد مطالعه افلوکساسین از خانواده فلوئور و کینولونها


برای بررسی و مطالعه پیرامون جذب ، توزیع و دفع دارو در بدن نیاز به مدل‌سازی فارماکوکینتیکی می‌باشد. این مدلها بدن را به یک یا چند بیوراکتور با اختلاط کامل تشبیه می‌کنند. این شبیه‌سازی منجر به یک یا چند معادله دیفرانسیلی می‌گردد که با حل آنها غلظت دارو در بدن بر حسب زمان محاسبه می‌شود. حل تحلیلی، یکی از روشهای حل این معادلات می‌باشد و با استفاده از روشهای ترسیمی متداول پارامترهای فارماکوکینتیکی قابل محاسبه می‌باشند. از طرفی کاربرد روشهای ترسیمی مبتنی بر حل تحلیلی محدود به مدلهای ساده بودند و فاقد انعطاف‌پذیری لازم برای مدلهای پیچیده‌تر می‌باشد. همچنین تعیین پارامترهای مدل که با استفاده از شیب و عرض از مبداء نمودار بر حسب زمان بدست می‌آید خالی از خطا نمی‌باشد. در این پروژه، حل عددی معادلات دیفرانسیل با روش Runge-Kuttea و تعیین پارامترهای فارماکوکینتیکی با استفاده از یک روش بهینه‌سازی مبتنی بر اعداد تصادفی پیشنهاد شده است . و از داده‌های تجربی مطالعات بالینی موجود برای داروی افلوکساسین جهت ارزیابی روش پیشنهادی جدید استفاده شده است . نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که روش پیشنهادی دقت و انعطاف بیشتری نسبت به روشهای متداول ترسیمی دارد.
نمایه ها:
بهینه سازی |
فارماکوکینتیک |
دارو |
افلوکساسین |
کینولون |
فلویور کینولون |
آنتی بیوتیک |
شبیه سازی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مدل‌سازی کنترل کننده یکپارچه توان در پخش بار بهینه با قید امنیت
تحلیل و بررسی موج ضربه برگشتی در مزارع بادی در اثر اصابت صاعقه
اثر زمین کردن بر کیفیت توان الکتریکی در شبکه‌های فشار متوسط
مبدل سینکرو (ریزالور) به دیجیتال و دیجیتال به سینکرو (ریزالور)
کنترل سیستم‌های وقایع گسسته
مدل‌سازی و شبیه‌سازی ژنراتور نیروگاه سد مسجد سلیمان به روش المان محدود به منظور تحلیل خطای افزایش سرعت

بررسی عددی مکانیزم جریان و انتقال حرارت در لوله ورتکس
بهینه‌سازی سیستم خشک کن شالی بستر عمودی گردشی
طراحی بهینه رباتهای موازی
حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز
حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
*