جداسازی باکتری‌های فتوسنتزکننده به منظور تولید پروتئین تک یاخته در سیستم کشت غیر مداوم x

جداسازی باکتری‌های فتوسنتزکننده به منظور تولید پروتئین تک یاخته در سیستم کشت غیر مداومتاثیر بهسازی زمین توسط پی های عمیق بر پاسخ لرزه ای ساختگاه: مطالعه عددی
مدیریت تعمیر و نگهداری خط، تحلیل وضع موجود، راهکارها و الویت‌ها
تعیین ظرفیت چشمه اتصال تیر به ستون صلیبی
ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم با استفاده از منطق فازی و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کرمان)
بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای
مقاوم سازی نشیمن‌گاه‌های بتنی با استفاده از CFRP

بررسی اثرات اقتصادی اختلالات برق در شبکه‌های توزیع (مطالعه موردی شرکت برق منطقه‌ای باختر)
زمانبندی خدمه در راه آهن
مدلسازی فازی نوع دوم برای گوگرد زدایی فرآیندهای فولاد
تدوین استراتژیهای توسعه جهت صنعت الیاف کشور
تخصیص منابع در شبکه های احتمالی به کمک کاربرد تئوری در مدیریت پروژه (زنجیره بحرانی)
زمان‌بندی و برنامه‌ریزی n کاربر روی m ماشین‌موازی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

جداسازی باکتری‌های فتوسنتزکننده به منظور تولید پروتئین تک یاخته در سیستم کشت غیر مداوم


نیاز به تولید پروتئین از منابع غیر کشاورزی نظیر تولید انبوه ریزسازواره‌ها، امری ضروری است و در طی چند دهه گذشته توجه زیادی به این امر شده است . از میان ریزسازواره‌های متفاوتی که برای تولید پروتئین زیستی یاخته (2SCP) استفاده می‌شود، باکتری‌های فتوسنتز کننده به سبب کیفین بالای SCP حاصل و سرعت رشد، اهمیت زیادی دارند. در این تحقیق 38 کلنی باکتری فتوسنتز کننده از نمونه‌های جمع‌آوری شده جداسازی شد و آب‌پنیر به عنوان ماده خام برای ارزیابی استفاده شد. پس از ارزیابی، بهترین باکتری تولید کننده توده زیستی تک یاخته از آب‌پنیر انتخاب شد. در نهایت عوامل موثر بر رشد این باکتری ره روش آماری تاگوچی بهینه‌سازی شد. عوامل موثر بر رشد عبارتند از: درجه حرارت : 35 C، غلظت لاکتوز: 10 g/L، شدت نور: 1 K Lux، غلظت سولفات آمونیوم: 3 g/L. بیشترین مقدار تولید توده زیستی تک یاخته تحت شرایط بهینه برابر با 10/35 گرم به ازای هر لیتر آب‌پنیر (محتوی 50 g/L لاکتوز) بدست آمد.
نمایه ها:
باکتری فتوسنتزکننده |
پروتیین تک یاخته |
تولید |
ریزسازواره |
آب پنیر | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تعیین پارامترهای موتور القایی به کمک شبکه‌های عصبی
طراحي و ساخت کوره القایی با سیستم کنترل حلقه بسته فرکانس رزونانس
کدهایی برای منابع یکنوای محدود
مدل‌سازی کنترل کننده یکپارچه توان در پخش بار بهینه با قید امنیت
تحلیل و بررسی موج ضربه برگشتی در مزارع بادی در اثر اصابت صاعقه
اثر زمین کردن بر کیفیت توان الکتریکی در شبکه‌های فشار متوسط

حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز
حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش
تحلیل مسائل آهنگری گرم با المان محدود
تحلیل عملکرد نیروگاههای پیشرفته با استفاده از روش‌های تکنولوژی پینچ و اگزرژی
*