آلکیلاسیون اوره فرمالدهید x

آلکیلاسیون اوره فرمالدهیدصلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
تقارن در سازه‌های اسکلتی
توسعه تئوریک منحنی‌های شکنندگی برای ساختمانهای بتنی میان مرتبه متداول در ایران
بررسی تاثیر مدل های رفتاری خاک درسیستم های چندلایه‌ای بر پاسخ سازه های زیرزمینی تحت اثر بار دینامیکی ناشی از انفجار
پیش بینی تراوش در بدنه یک سد خاکی با استفاده از روش های داده کاوی و مقایسه آن با روش های عددی
طرح و تحلیل پلاستیک سازه ها با استفاده از بهینه یابی ترکیباتی و برنامه ریزی ریاضی

طرح جامع فناوری اطلاعات پتروشیمی بندر امام
برآورد ارزش در معرض خطر بازار آتی کالا با رویکرد CAViaR با استفاده از تخمین رگرسیون چندکی (نمونه موردی: بازار آتی سکه طلای بورس کالای ایران)
تحقیقی پیرامون نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و نظام پرداخت کنونی موسسات مشمول قانون کار و مشکلات ناشی از آن و طراحی نظام مناسب مشمولین قان
تعیین سیاست بهینه تخصیص منابع در شرایط بحران
نقش AS/RS در محیط CIM
اولویت‎بندی پارامترهای موثر در ارتقاء بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) با استفاده از منطق فازی و خانه کیفیت (QFD): (مطالعه موردی گروه باریت فلات
حمایت از ما | مشهدهاست
`

آلکیلاسیون اوره فرمالدهید


وقتی اوره با فرمالدهید تحت شرایط بازی حرارت داده میشد و منو یا دی‌متیلول اوره تشکیل می‌گردد. در این صورت ابتدا یک شربت محلول در آب تولید می‌شود و در صورت تداوم حرارت یک رزین محلول در آب و سپس یک رزین سخت و شفاف بدست می‌آید. اما در صنایع رنگ و پوششهای سطحی نیاز به رزینی است که در حلالهای آلی، حل گردد. اگر رزین اوره در حضور یک الکل نظیر بونانل یا متانل تولید شود، گروههای قطبی متیلول به گروههای غیرقطبی آلکوکسی متیل تبدیل می‌شود و رزین در حلالهای غیرقطبی انحلال‌پذیر می‌گردد. اتریفیکاسیون علاوه بر اینکه باعث پایداری حلال در حلال غیرقطبی و آلی می‌شود، باعث امتزاج‌پذیری یا سازگاری رزین اوره در رزین‌های اکریلیک ترموست ، اپوکسی و بویژه رزینهای آلکیدی می‌گردد. روش تولید رزین اوره اتری شده یا آلکیله شده بدین صورت است که اوره و محلول فرمالدهید (فرمالین) بداخل یک راکتور استیل بسته همزن‌درا ریخته می‌شود. این راکتور دارای تجهیزات رفلاکس و جداکننده آب و الکل می‌باشد. PH مخلوط ابتدا به 8 رسانده می‌شود و بعتد از یک زمان کوتاه الکل به مقدار اضافی وارد راکتور می‌شود. الکل و آب تقطیر می‌گردد و وارد جداکننده می‌شود و در جداکننده تبدیل به دو فاز می‌گردد. فاز آلی به راکتور برگردانده می‌شود و فاز آبی از محیط واکنش دور می‌شود. این فرایند شبیه تقطیر آزئوتروپی می‌باشد. زمانیکه PH با یک اسید به حدود 5 رسانده می‌شود عمل اتریفیکاسیون اتفاق می‌افتد. رزین بدست آمده رزینی بی‌رنگ و ویسکوز است که در الکلها و برخی هیدروکربنهای آروماتیک ، الیفاتیک ، و نفتنی حل می‌شود و در برخی از هیدروکربنها انحلال‌پذیری محدودی دارد. عوامل موثر بر واکنش عبارتند از: PH، دمای واکنش ، زمان واکنش و میزان و نوع الکل. با افزایش میزان الکل و طول زنجیر آن ویسکوزیته رزین کاهش می‌یابد ولیکن انحلال‌پذیری آن در هیدروکربنها و زمان پخت افزایش می‌یابد. زمانیکه رزین اوره پخت می‌گردد، یک فیلم سخت ، شفاف و شکننده تشکیل می‌شود که با ممزوج شدن رزین اوره با برخی از رزینها و برخی از پلاستی‌سایزرها، انعطاف‌پذیری فیلم حاصل افزایش می‌یابد.
نمایه ها:
اوره |
فرمالدهید |
رزین |
آلکیل دار کردن | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


کدهایی برای منابع یکنوای محدود
مدل‌سازی کنترل کننده یکپارچه توان در پخش بار بهینه با قید امنیت
تحلیل و بررسی موج ضربه برگشتی در مزارع بادی در اثر اصابت صاعقه
اثر زمین کردن بر کیفیت توان الکتریکی در شبکه‌های فشار متوسط
مبدل سینکرو (ریزالور) به دیجیتال و دیجیتال به سینکرو (ریزالور)
کنترل سیستم‌های وقایع گسسته

بررسی تأثیر پروفیل قالب اکستروژن بر نیروی شکل‌دهی و توزیع کرنش در محصول با استفاده از آزمایشهای مدل
بررسی عددی مکانیزم جریان و انتقال حرارت در لوله ورتکس
بهینه‌سازی سیستم خشک کن شالی بستر عمودی گردشی
طراحی بهینه رباتهای موازی
حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز
حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
*