مطالعه ترمودینامیکی سیستمهای واکنشی الفینا با استفاده از مینیم‌سازی انرژی آزادگیبس x

مطالعه ترمودینامیکی سیستمهای واکنشی الفینا با استفاده از مینیم‌سازی انرژی آزادگیبستاثیر بهسازی زمین توسط پی های عمیق بر پاسخ لرزه ای ساختگاه: مطالعه عددی
مدیریت تعمیر و نگهداری خط، تحلیل وضع موجود، راهکارها و الویت‌ها
تعیین ظرفیت چشمه اتصال تیر به ستون صلیبی
ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم با استفاده از منطق فازی و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کرمان)
بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای
مقاوم سازی نشیمن‌گاه‌های بتنی با استفاده از CFRP

طرح جامع فناوری اطلاعات پتروشیمی بندر امام
برآورد ارزش در معرض خطر بازار آتی کالا با رویکرد CAViaR با استفاده از تخمین رگرسیون چندکی (نمونه موردی: بازار آتی سکه طلای بورس کالای ایران)
تحقیقی پیرامون نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و نظام پرداخت کنونی موسسات مشمول قانون کار و مشکلات ناشی از آن و طراحی نظام مناسب مشمولین قان
تعیین سیاست بهینه تخصیص منابع در شرایط بحران
نقش AS/RS در محیط CIM
اولویت‎بندی پارامترهای موثر در ارتقاء بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) با استفاده از منطق فازی و خانه کیفیت (QFD): (مطالعه موردی گروه باریت فلات
حمایت از ما | مشهدهاست
`

مطالعه ترمودینامیکی سیستمهای واکنشی الفینا با استفاده از مینیم‌سازی انرژی آزادگیبس


در این تحقیق تعادل شیمیایی مواد و بلاخص الفینها با استفاده از کمینه‌کردن انرژی آزاد گیبس بررسی می‌شود. هدف اصلی این تحقیق، مطالعه تعادلی بودن واکنشهای شکست حرارتی هیدروکربنها است . برای ارزیابی شکست حرارتی هیدروکربنها، از فرضیه کمیته‌سازی انرژی آزاد گیبس و تعادل موضعی استفاده شده است . در خصوص واکنشهای شکست حرارتی نفتاکل راکتور به تعدادی قسمت تعادل تقسیم شده و هر قسمت جداگانه از دیدگاه ترمودینامیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این سیستم، خروجی از هر مرحله خوراک مرحله بعدی می‌باشد. برای محاسبه فوگاسیته گاز، از معادله حالت ویریال استفاده شده وشکست حرارتی پروپان نیز در چند دما و فشار در این پروژه بررسی شده است . به این منظور روش بهینه‌سازی جدیدی بنام DFP (davidon-fletcher-powell) بکار برده می‌شود. مزیت این روش ، ساختن ماتریس هسین در هر مرحله بدون استفاده از مشتقهای دوم تابع هدف و فقط با توجه به محاسبات مراحل قبلی است . تاثیر دما و فشار بر تابع گیبس نیز مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می‌شود که درجه حرارت بر روی تغییرات تابع گیبس در فواصل محدود دمائی تاثیر محسوسی ندارد. کاربرد روش کمیته‌سازی انرژی آزاد گیب در مورد چندین سیستم تعادلی نشان داده شده است . در این پروژه اثبات می‌شود که فرضیه گیبس و تعادلی موضعی را فقط می‌توان در مورد سیستمهای تعادلی و یا سیستمهایی که نزدیک تعادل هستند به کاربرد. بنابراین بین نتایج سینتیکی و ترمودینامیکی واکنشهای شکست حرارتی مطابقت وجود ندارد.
نمایه ها:
ترمودینامیک |
واکنش الفین |
کمینه سازی |
انرژی آزاد گیبس | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


مبدل سینکرو (ریزالور) به دیجیتال و دیجیتال به سینکرو (ریزالور)
کنترل سیستم‌های وقایع گسسته
مدل‌سازی و شبیه‌سازی ژنراتور نیروگاه سد مسجد سلیمان به روش المان محدود به منظور تحلیل خطای افزایش سرعت
طراحی دیودهای نوری مبتنی بر ساختار مواد GaN در پنجره طول موج رنگ آبی
توسعه سیستمهای انتخاب هوشمند مجموعه سهام (حل مسائل توزیع هوشمند تلاشها)
بهینه‌سازی سلول‌های خورشیدی سیلیکنی هتروجانکشن با ساختار HIT

تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش
تحلیل مسائل آهنگری گرم با المان محدود
تحلیل عملکرد نیروگاههای پیشرفته با استفاده از روش‌های تکنولوژی پینچ و اگزرژی
حل تحلیلی و عددی تیر ویسکوالاستیک تحت بار دینامیکی عرضی به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول با درنظر گرفتن تغییر شکل های نسبتاً بزرگ
طراحی و ساخت اسپیندل فرزکاری و دریل کاری
*