تهیه دی‌اتیل اتر از اتانول به روش کاتالیزور هتروژن و معرفی معادله سرعت آن x

تهیه دی‌اتیل اتر از اتانول به روش کاتالیزور هتروژن و معرفی معادله سرعت آنبررسی تأثیر اجرای سیستم حمل ونقل دوچرخه برمحیط‌زیست شهرهای کشور به ویژه کلان شهرها (مطالعه موردی: شهر اهواز)
تاثیر بهسازی زمین توسط پی های عمیق بر پاسخ لرزه ای ساختگاه: مطالعه عددی
مدیریت تعمیر و نگهداری خط، تحلیل وضع موجود، راهکارها و الویت‌ها
تعیین ظرفیت چشمه اتصال تیر به ستون صلیبی
ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم با استفاده از منطق فازی و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کرمان)
بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای

تخصیص منابع در شبکه های احتمالی به کمک کاربرد تئوری در مدیریت پروژه (زنجیره بحرانی)
زمان‌بندی و برنامه‌ریزی n کاربر روی m ماشین‌موازی
طراحی مدلی برای مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم های تولید سلولی
ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر موردکاوی: شرکت صنایع مخابرات صا ایران
طرح جامع فناوری اطلاعات پتروشیمی بندر امام
برآورد ارزش در معرض خطر بازار آتی کالا با رویکرد CAViaR با استفاده از تخمین رگرسیون چندکی (نمونه موردی: بازار آتی سکه طلای بورس کالای ایران)
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تهیه دی‌اتیل اتر از اتانول به روش کاتالیزور هتروژن و معرفی معادله سرعت آن


هدف از اجرای این طرح تولید دی‌اتیل اتر از اتانل به طریق کاتالیست هتروژن در فاز گاز می‌باشد برای این منظور ابتدا کاتالیستهای مختلف در دماهای متفاوت مورد آزمایش قرار گرفت . در نهایت کاتالیست Y-Al2O3 به عنوان بهترین کاتالیست و دمای 285 0C به عنوان دمای بهینه انتخاب گردید. بعد از این آزمایشهایی به شرح زیر در یک راکتور دیفرانیل برای معرفی معادله سرعت انجام شد: -1 بررسی و تعیین محدوده تاثیر نفوذ خارجی در واکنش -2 تعیین حداقل دبی برای حالت فوق -3 استفاده از خوراک با کسر مولیهای مختلف در دماهای گوناگون برای تعیین ضرایب جذب که با انتخاب معادله‌ای از مدل لانگمیر هینشل وود و تبدیل آن به یک معادله خطی و تعیین ضرایب ثابت آن با استفاده از روش حداقل مربعات و حل دستگاه چند معادله و چند مجهول امکانپذیر گردید. سرانجام نتایج آزمایشگاهی با معادله سرعت که براساس مدل لانگمیر هینشکل وود بیان دشه بود مقایسه گردید و مطابقت شد که نتایج حاصل تطبیق بسیار خوبی را با مبانی تئوری نشان داده است .
نمایه ها:
تولید |
دی اتیل اتر |
اتانول |
معادله سرعت | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بهبود عملکرد الگوریتم Slotted CSMA/CA در استاندارد IEEE 802.15.4
بررسی روشهای استاندارد جدید فشرده سازی و بازیابی تصاویر پزشکی بر اساس تبدیل موجک
طراحی فیلتر دیجیتال تاخیر کسری متغیر
طراحی سنسور گازی مبتنی بر بلورهای فوتونی بر روی زیر لایه InP
تعیین پارامترهای موتور القایی به کمک شبکه‌های عصبی
طراحي و ساخت کوره القایی با سیستم کنترل حلقه بسته فرکانس رزونانس

بررسی عددی مکانیزم جریان و انتقال حرارت در لوله ورتکس
بهینه‌سازی سیستم خشک کن شالی بستر عمودی گردشی
طراحی بهینه رباتهای موازی
حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز
حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
*