بررسی مکانیسم و مدولاسیون تشکیل رسوب مخلوط نمک‌ها تحت شرایط جابجایی اجباری و جوش x

بررسی مکانیسم و مدولاسیون تشکیل رسوب مخلوط نمک‌ها تحت شرایط جابجایی اجباری و جوشمطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی
بررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما
بررسی نشست و ظرفیت باربری پی‌های خاکی با دیواره رینگی و مقایسه آن با سایر انواع پی (مطالعه موردی: پی‌های رینگی مخازن ذخیره میعانات گازي منطق
صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
تقارن در سازه‌های اسکلتی
توسعه تئوریک منحنی‌های شکنندگی برای ساختمانهای بتنی میان مرتبه متداول در ایران

تدوین استراتژیهای توسعه جهت صنعت الیاف کشور
تخصیص منابع در شبکه های احتمالی به کمک کاربرد تئوری در مدیریت پروژه (زنجیره بحرانی)
زمان‌بندی و برنامه‌ریزی n کاربر روی m ماشین‌موازی
طراحی مدلی برای مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم های تولید سلولی
ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر موردکاوی: شرکت صنایع مخابرات صا ایران
طرح جامع فناوری اطلاعات پتروشیمی بندر امام
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی مکانیسم و مدولاسیون تشکیل رسوب مخلوط نمک‌ها تحت شرایط جابجایی اجباری و جوش


ضریب انتقال حرارت جوشش در فرآیندهای جدداسازی، بلورسازی و غلظت کاربرد اساسی دارد. پیشگویی واقعی ضریب انتقال حرارت ، یکی از مسائل مهم برای بهینه‌کردن و اقتصادی کردن در طراحی کلی واحدهای صنعتی می‌باشد. مقالات زیادی درباره مکانیسم جوشش مایعات خالص و مخلوط مایعات وجود دارد، اما درباره اثر حل نمکها روی ضریب انتقال حرارت جوشش به سختی اطلاعاتی پیدا می‌شود. در شرایط جوشش جاری سرد این اطلاعات تقریبا نایاب است . پیشگویی واقعی ضریب حرارت تمیز، برای مطالعه فرآیندهای رسوب پیش ضرورت است ، زیرا که فرآیند رسوب نسبت به حالت تمیز سنجیده می‌شود. رسوب روی سطح سطوح انتقال حرارت در شرایط جوشش جاری یکی از مشکلات پیچیده و مهم در فرآیندهای صنعتی است . رسوب روی سطوح انتقال حرارت ، ضریب کلی، انتقال حرارت را کاهش می‌دهد. این پدیده باعث کاهش بازدهی سیستم می‌شود. مکانیسم تشکیل رسوب خیلی پیچیده است و مدل کردن آن توسط یک عبارت ریاضی کاری غیرممکن است ، گرچه تلاش‌های زیدی در این زمینه انجام شده است . این پدیده به پارامترهای عملیاتی مختلفی همچون سرعت سیال، شار حرارتی، دمای سیال، غلظت ، قدرت یونی و ساختمان سطح بستگی دارد. تئوری به تنهایی قادر به ارائه یک معادله ریاضی عمومی برای ضریب انتقال حرارت جوشش و تشکیل مواد مختلف تحت شرایط مختلف نمی‌باشد. تمام رابطه‌هایی که در این زمینه ارائه شده‌اند تنها برای حالتهای محدود کاربرد دارند. هدف از این تحقیق، بررسی ضریب انتقال حرارت تمیز و پدیده رسوب در شرایط انتقال حرارت جوشش جاری سرد برای بعضی از محلولهای الکترولیت می‌باشند. در این تحقیق اثر پارامترهای عملیاتی)سرعت سیال، شار حرارتی، غلظت ، دمای توده سیال) برای رسوب محلول سولفات کلسیم خالص و محلول مخلوط سولفات کلسیم و کربنات کلسیم و محلول مخلوط سولفات کلسیم و سولفات منیزیم روی ضریب انتقال حرارت و مقاومت رسوب ، تحت شرایط جوشش جاری سرد بررسی شده است . بعلاوه ضریب انتقال حرارت تمیز برای محلولهای مختلف الکترولیت تحت شرایط جوشش جاری سرد مطالعه شده است و یک مدل برای پیشگویی ضریب انتقال حرارت در این شرایط بدست آمده است .
نمایه ها:
رسوب |
انتقال حرارت |
نمک |
واکنش شیمیایی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


اثر زمین کردن بر کیفیت توان الکتریکی در شبکه‌های فشار متوسط
مبدل سینکرو (ریزالور) به دیجیتال و دیجیتال به سینکرو (ریزالور)
کنترل سیستم‌های وقایع گسسته
مدل‌سازی و شبیه‌سازی ژنراتور نیروگاه سد مسجد سلیمان به روش المان محدود به منظور تحلیل خطای افزایش سرعت
طراحی دیودهای نوری مبتنی بر ساختار مواد GaN در پنجره طول موج رنگ آبی
توسعه سیستمهای انتخاب هوشمند مجموعه سهام (حل مسائل توزیع هوشمند تلاشها)

طراحی بهینه رباتهای موازی
حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز
حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش
تحلیل مسائل آهنگری گرم با المان محدود
*