شبیه‌سازی سیستم تبرید و خالص‌سازی واحد آمونیاک مجتمع پتروشیمی رازی x

شبیه‌سازی سیستم تبرید و خالص‌سازی واحد آمونیاک مجتمع پتروشیمی رازیتاثیر بهسازی زمین توسط پی های عمیق بر پاسخ لرزه ای ساختگاه: مطالعه عددی
مدیریت تعمیر و نگهداری خط، تحلیل وضع موجود، راهکارها و الویت‌ها
تعیین ظرفیت چشمه اتصال تیر به ستون صلیبی
ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم با استفاده از منطق فازی و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کرمان)
بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای
مقاوم سازی نشیمن‌گاه‌های بتنی با استفاده از CFRP

طراحی سیستم تولیدی تکنولوژی گروهی به کمک شبیه‌سازی
بررسی اثرات اقتصادی اختلالات برق در شبکه‌های توزیع (مطالعه موردی شرکت برق منطقه‌ای باختر)
زمانبندی خدمه در راه آهن
مدلسازی فازی نوع دوم برای گوگرد زدایی فرآیندهای فولاد
تدوین استراتژیهای توسعه جهت صنعت الیاف کشور
تخصیص منابع در شبکه های احتمالی به کمک کاربرد تئوری در مدیریت پروژه (زنجیره بحرانی)
حمایت از ما | مشهدهاست
`

شبیه‌سازی سیستم تبرید و خالص‌سازی واحد آمونیاک مجتمع پتروشیمی رازی


در این پایان‌نامه ابتدا بر روی چگونگی اصول روند سیستم تبرید و خالص‌سازی واحد آمونیاک مجتمع پتروشیمی رازی بحث شده و سپس با استفاده از روابط مختلف سعی شده رفتار سیستم شبیه‌سازی شود. در قسمتهائی از سیستم که آمونیاک که به صورت اشباع در می‌آید، از معادلاتی استفاده شده که براساس مقادیر تجربی آمونیاک اشباع توسط نرم‌افزار Tablecurve بدست آمده‌اند، که بوسیله آنها می‌توان با داشتن دما یا فشار مقادیر فشار بخار یا دما، حجم مخصوص مایع و بخار، انتالپی مایع و بخار، انتروپی مایع و بخار آمونیاک را محاسبه کرد. همچنین برای محاسبه مقادیر حجم مولی، دانسیته، ضریب تراکم‌پذیری و انتالپی در قسمتهائی از واحد که آمونیاک که به صورت مافوق گرم می‌باشد، از بهترین معادله حالت که رفتار سیستم را در حالت مافوق گرم پیش‌بینی می‌کند، استفاده شده است . این معادله مانند معادله Redlich-Kwong دارای پارامتر (b) است که به حالت دفع Hard-Sphere مربوط می‌شود و همچنین شامل ضرایب دوم و سوم ویریال (B, C) می‌باشد. لازم به ذکر است که این معادله فقط برای بخار اشباع و مافوق گرم مخلوط آب و آمونیاک می‌باشد، که ما از آن در این سیستم فقط برای آمونیاک استفاده کرده‌ایم، که نتایج بسیار خوبی از آن حاصل شده است . همچنین از این معادله حالت و یک معادله چندجمله‌ائی به ترتیب برای محاسبه حجم مولی فاز بخار و مایع مخلوط آب و آمونیاک در سیستمهای جذبی آب آمونیاک استفاده شده است . این معادلات از مرجع [6] این پایان‌نامه گرفته شده است . همچنین با استفاده از فرمولهای مربوط به کارکرد کمپرسور در حالت پلی‌تروپیک ، دمای خروجی، راندمان، BHP و دیگر پارامترهای مربوط به کمپرسور محاسبه شده است . آمونیاک ورودی به سیستم تبرید و خالص‌سازی دارای مقادیر کمی ناخالصیهای (H2, N2, CH2, Ar) می‌باشد، که قسمت اعظم آن توسط یک جداکننده (Flash Drum) که در ابتدای این سیستم وجود دارد جدا می‌شوند، و آمونیاک تقریبا خالص از پائین جداکننده وارد سیستم تبرید می‌شود و گازهای سبک جدا شده سوزانده می‌شوند. برای محاسبات Flash در این قسمت از معادله Soave-Redlich-Kwong استفاده شده، که توسط این محاسبات ما قادر خواهیم بود با داشتن میزان خوراک ورودی به جداکننده، درصد مواد در آن و همچنین دما و فشار جداکننده، میزان بخار و مایع خروجی از بالا و پائین جداکننده همراه با درصد (H2, N2, CH2, Ar, NH3) را بدست بیاوریم. بطور کلی با استفاده از مجموع این روابط، شبیه‌سازی این سیستم برای ما امکان‌پذیر شده است . که دارای دقت بسیار خوبی می‌باشد، به طوری که میزان خطای مطلق متوسط در این شبیه‌سازی حدود 0.89 درصد می‌باشد.
نمایه ها:
شبیه سازی |
تبرید |
آمونیاک |
مجتمع پتروشیمی رازی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


طراحی سنسور گازی مبتنی بر بلورهای فوتونی بر روی زیر لایه InP
تعیین پارامترهای موتور القایی به کمک شبکه‌های عصبی
طراحي و ساخت کوره القایی با سیستم کنترل حلقه بسته فرکانس رزونانس
کدهایی برای منابع یکنوای محدود
مدل‌سازی کنترل کننده یکپارچه توان در پخش بار بهینه با قید امنیت
تحلیل و بررسی موج ضربه برگشتی در مزارع بادی در اثر اصابت صاعقه

بررسی عددی مکانیزم جریان و انتقال حرارت در لوله ورتکس
بهینه‌سازی سیستم خشک کن شالی بستر عمودی گردشی
طراحی بهینه رباتهای موازی
حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز
حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
*