مطالعه گرفتگی غشاء اولترافیلتراسیون در فرایند تغلیظ ژلاتین و بررسی روشهای مقابله با آن x

مطالعه گرفتگی غشاء اولترافیلتراسیون در فرایند تغلیظ ژلاتین و بررسی روشهای مقابله با آنمدیریت تعمیر و نگهداری خط، تحلیل وضع موجود، راهکارها و الویت‌ها
تعیین ظرفیت چشمه اتصال تیر به ستون صلیبی
ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم با استفاده از منطق فازی و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کرمان)
بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای
مقاوم سازی نشیمن‌گاه‌های بتنی با استفاده از CFRP
مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی

زمان‌بندی و برنامه‌ریزی n کاربر روی m ماشین‌موازی
طراحی مدلی برای مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم های تولید سلولی
ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر موردکاوی: شرکت صنایع مخابرات صا ایران
طرح جامع فناوری اطلاعات پتروشیمی بندر امام
برآورد ارزش در معرض خطر بازار آتی کالا با رویکرد CAViaR با استفاده از تخمین رگرسیون چندکی (نمونه موردی: بازار آتی سکه طلای بورس کالای ایران)
تحقیقی پیرامون نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و نظام پرداخت کنونی موسسات مشمول قانون کار و مشکلات ناشی از آن و طراحی نظام مناسب مشمولین قان
حمایت از ما | مشهدهاست
`

مطالعه گرفتگی غشاء اولترافیلتراسیون در فرایند تغلیظ ژلاتین و بررسی روشهای مقابله با آن


اولترافیلتراسیون به عنوان یکی از فرایندهای مهم در تکنولوژی جداسازی توسط غشاها قادر است جداسازی را برای ذراتی با ابعاد 1nm تا 0/1 m انجام دهد. این محدوده شامل ابعاد اغلب مولکولهای پروتئین است و از اینرو این فرایند قادر است در جداسازی، تغلیظ و خالص سازی محلولهای پروتئینی نقش مهمی ایفا کند. محلول ژلاتین که از هیدرولیز ناقص بافتهای جانوری حاوی کولاگن بدست می‌آید یک محلول پروتئینی است که می‌تواند توسط اولترافیلتراسیون تغلیظ و یون‌زدایی شود. اما در این فرایند غشاء اولترافیلتراسیون با پدیده گرفتگی مواجه می‌گردد که با کاهش بازدهی در عملیات جداسازی همراه است . در این پروژه چگونگی وقوع گرفتگی در غشاء اولترافیلتراسیون محلول ژلاتین مورد مشاهده قرار گرفت . ملاحظه گردید که این پدیده در خلال 20 دقیقه نخست از آغاز فرایند با شدت زیاد رخ داده و سپس از اثرگذاری آن کاسته می‌شود. همچنین نشان داده شد که جذب سطحی ژلاتین روی سطح غشاء اثر قابل توجهی را روی کل گرفتگی مشاهده شده دارد که با افزایش غلظت ژلاتین سهم جذب سطحی افزایش می‌یابد. برای کاهش شدت گرفتگی بهترین دمای عملیاتی 50 درجه سانتی‌گراد و سرعت بهینه و اقتصادی 1m/s تعیین شد. همچنین ملاحظه شد که در صورت دور شدن از نقطه ایزوالکتریک ژلاتین، میزان گرفتگی در غشاء بطور چشمگیری کاهش می‌یابد. جهت شستشوی غشاء بهترین شرایط، عبور محلول 001ˆ0 مولار دودسیل سولفات سدیم در pH12، دمای 30 درجه سانتی‌گراد با سرعت خطی 1m/s به مدت 30min از روی سطح غشاء پیشنهاد گردید.
نمایه ها:
اولترافیلتراسیون |
ژلاتین |
تغلیظ |
جداسازی |
غشا | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بهبود عملکرد الگوریتم Slotted CSMA/CA در استاندارد IEEE 802.15.4
بررسی روشهای استاندارد جدید فشرده سازی و بازیابی تصاویر پزشکی بر اساس تبدیل موجک
طراحی فیلتر دیجیتال تاخیر کسری متغیر
طراحی سنسور گازی مبتنی بر بلورهای فوتونی بر روی زیر لایه InP
تعیین پارامترهای موتور القایی به کمک شبکه‌های عصبی
طراحي و ساخت کوره القایی با سیستم کنترل حلقه بسته فرکانس رزونانس

تحلیل تنش پسماند در شمش ها به روش غیر مخرب اولتراسونیک
شبیه سازی عددی جریان های آشفته درون محیط متخلخل با روش شبکه بولتزمن
بررسی تأثیر پروفیل قالب اکستروژن بر نیروی شکل‌دهی و توزیع کرنش در محصول با استفاده از آزمایشهای مدل
بررسی عددی مکانیزم جریان و انتقال حرارت در لوله ورتکس
بهینه‌سازی سیستم خشک کن شالی بستر عمودی گردشی
طراحی بهینه رباتهای موازی
*