بهینه‌سازی گچ در سیمانهای مخلوط x

بهینه‌سازی گچ در سیمانهای مخلوطمقاوم سازی نشیمن‌گاه‌های بتنی با استفاده از CFRP
مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی
بررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما
بررسی نشست و ظرفیت باربری پی‌های خاکی با دیواره رینگی و مقایسه آن با سایر انواع پی (مطالعه موردی: پی‌های رینگی مخازن ذخیره میعانات گازي منطق
صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
تقارن در سازه‌های اسکلتی

تخصیص منابع در شبکه های احتمالی به کمک کاربرد تئوری در مدیریت پروژه (زنجیره بحرانی)
زمان‌بندی و برنامه‌ریزی n کاربر روی m ماشین‌موازی
طراحی مدلی برای مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم های تولید سلولی
ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر موردکاوی: شرکت صنایع مخابرات صا ایران
طرح جامع فناوری اطلاعات پتروشیمی بندر امام
برآورد ارزش در معرض خطر بازار آتی کالا با رویکرد CAViaR با استفاده از تخمین رگرسیون چندکی (نمونه موردی: بازار آتی سکه طلای بورس کالای ایران)
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بهینه‌سازی گچ در سیمانهای مخلوط


علت افزایش گچ (CaSO4,2H2O) به کلینکر جهت ساخت سیمان برای تنظیم گیرش می‌باشد چون پودر کلینکر به محض وارد شدن در آب ، به دلیل ترکیب C3A با آب سفت می‌گردد. در نتیجه ترکیب یکی از فازهای اصلی سیمان C3A (تری‌کلسیم آلومینات) با گچ اترنجیت که یک فاز ناپایدار است ، تشکیل می‌گردد. اترنجیت سطح C3A را می‌پوشاند و از ترکیب بیشتر فاز C3A با آب جلوگیری می‌نماید. مدت زمانی که طول می‌کشد تا آب از لایه‌های اترنجیت عبور نموده و کاملا با C3A ترکیب گردد، زمان گیرش می‌نامند. هر چه تعداد ذرات در یک گرم بیشتر می‌شود، تعداد C3A وارد عمل شده و با گچ افزایش می‌یابد و در واقع با بالا رفتن بلین (Cm2/g) سیمان تعداد C3A و در نتیجه میزان گچ بهینه افزایش می‌یابد. اثر گچ روی مقاومت سیمانهای مخلوط در زمانهای 3 و 7 و 28 متفاوت خواهد بود. آنچه مسلم است با افزایش گچ به سیمان و تشکیل اترنجیت مقاومت کاهش می‌یابد و این کاهش مقاومت با افزایش میزان گچ ادامه خواهد یافت جداول و منحنی‌ها هر کدام به نوبه خود اثر افزایش گچ را روی گیرش و مقاومت با درصدهای متفاوت افزودنی (سنگ پوزولان و سنگ آهک) مورد بررسی قرار داده و مقدار گچ بهینه را برای درصدها مختلف افزودنی مشخص نموده‌اند. آزمایشهای تحقیقاتی انجام شده که مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای از کتب تحقیقاتی پیشرفته می‌باشد، نشان می‌دهد که انهیدرات × به همراه ژیپس تا 70 درصد مقاومت ملات و بتن را افزایش داده و زمان گیرش را کاهش می‌دهد، آزمایش نشان می‌دهد که قابلیت خردایش گچ به مراتب بالاتر از کلینکر می‌باشد. زمانی که کلینکر به همراه گچ کوبیده می‌شود درصد بالایی (حدود 90 درصد) از گچ زیر الک 45 میکرون قرار می‌گیرد. گچی که در بالای الک 45 میکرون قرار می‌گیرد مربوط به گچی می‌شود که در ساختمان بلوری کلینکر شرکت کرده است نتایج بسیار زیادی از این پروژه حاصل شده که در 25 قسمت ارائه شده است . بیشتر مراجع از کتابهای تحقیقاتی، مجلات خارجی بوده که به وسیله مجری پروژه ترجمه شده است .
نمایه ها:
بهینه سازی |
گچ |
سیمان |
کلینکر |
سنگ آهک |
سیمان آبیک | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


تحلیل و بررسی موج ضربه برگشتی در مزارع بادی در اثر اصابت صاعقه
اثر زمین کردن بر کیفیت توان الکتریکی در شبکه‌های فشار متوسط
مبدل سینکرو (ریزالور) به دیجیتال و دیجیتال به سینکرو (ریزالور)
کنترل سیستم‌های وقایع گسسته
مدل‌سازی و شبیه‌سازی ژنراتور نیروگاه سد مسجد سلیمان به روش المان محدود به منظور تحلیل خطای افزایش سرعت
طراحی دیودهای نوری مبتنی بر ساختار مواد GaN در پنجره طول موج رنگ آبی

حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز
حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش
تحلیل مسائل آهنگری گرم با المان محدود
تحلیل عملکرد نیروگاههای پیشرفته با استفاده از روش‌های تکنولوژی پینچ و اگزرژی
*