توسعه یک بسته نرم‌افزاری جهت شبیه‌سازی شکست حرارتی نفتا x

توسعه یک بسته نرم‌افزاری جهت شبیه‌سازی شکست حرارتی نفتابررسی نشست و ظرفیت باربری پی‌های خاکی با دیواره رینگی و مقایسه آن با سایر انواع پی (مطالعه موردی: پی‌های رینگی مخازن ذخیره میعانات گازي منطق
صلبیت پیچشی و برشی تیرهای با مقاطع باز جدار نازک
تقارن در سازه‌های اسکلتی
توسعه تئوریک منحنی‌های شکنندگی برای ساختمانهای بتنی میان مرتبه متداول در ایران
بررسی تاثیر مدل های رفتاری خاک درسیستم های چندلایه‌ای بر پاسخ سازه های زیرزمینی تحت اثر بار دینامیکی ناشی از انفجار
پیش بینی تراوش در بدنه یک سد خاکی با استفاده از روش های داده کاوی و مقایسه آن با روش های عددی

طراحی مدلی برای مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم های تولید سلولی
ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر موردکاوی: شرکت صنایع مخابرات صا ایران
طرح جامع فناوری اطلاعات پتروشیمی بندر امام
برآورد ارزش در معرض خطر بازار آتی کالا با رویکرد CAViaR با استفاده از تخمین رگرسیون چندکی (نمونه موردی: بازار آتی سکه طلای بورس کالای ایران)
تحقیقی پیرامون نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و نظام پرداخت کنونی موسسات مشمول قانون کار و مشکلات ناشی از آن و طراحی نظام مناسب مشمولین قان
تعیین سیاست بهینه تخصیص منابع در شرایط بحران
حمایت از ما | مشهدهاست
`

توسعه یک بسته نرم‌افزاری جهت شبیه‌سازی شکست حرارتی نفتا


در این تحقیق با استفاده از ماتریس باند-الکترون (BE) روشی شیءگرا برای تولید، بهینه‌سازی و مدیریت شبکه واکنشهای شکست حرارتی هیدروکربنها (CxHy) ارائه شده است . الگوی کامپیوتری این روش بر پایه زبان C++ طراحی شده است . این برنامه به کمک نمایش خطی ساختمان مواد واکنش‌دهنده قادر است شبکه واکنش‌دهنده قادر است شبکه واکنشهای شکست حرارتی را در بازه‌ای وسیع شامل: آلکانها، الفینها، ترکیبات سیکلیت و آروماتیکها تهیه و تولید نماید. همچنین در برنامه تهیه شده الگوهای واکنش ، روشهای خلاصه‌سازی و روشی جدید برای شناسایی مواد واکنش‌دهنده و محصولات در نظر گرفته شده است . افزون بر آن شناسایی ساختمان ترکیبات موجود در شبکه این امکان را فراهم می‌کند که بتوان خواص توموشیمیایی مواد و واکنشها را به روش گروه عاملی یا از طریق روشهای نیمه‌تجربی مکانیک کوانتومی تخمین زد. نتیجه حاصل از تولید شبکه واکنش‌ها به کمک روش ارائه شده می‌تواند بصورت مستقیم برای شبیه‌سازی واحدهای شکست حرارتی مورد استفاده قرار گیرد. به منظور بررسی کارائی نرم‌افزار طراحی شده نسبت به سایر تحقیقات در این زمینه، شبکه واکنشهای شکست حرارتی نفتا بوسیله این نرم‌افزار ایجاد شده است . شبکه واکنشهای ایجاد شده نه تنها شامل واکنشهای ارائه شده توسط سایر محققین است بلکه تعدادی از واکنشهای تکمیلی مهم را هم کهن در سایر تحقیقات پیشبینی نشده است را شامل می‌شود. همچنین شبکه ایجاد شده، بصورت مناسبی در شبیه‌سازی راکتور شکست حرارتی یک واحد صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج بدست آمده از این شبیه‌سازی توافق خوبی با نتایج سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه دارد.
نمایه ها:
شبیه سازی |
نفتا |
مهندسی شیمی |
شکست حرارتی |
واکنش شیمیایی | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


کدهایی برای منابع یکنوای محدود
مدل‌سازی کنترل کننده یکپارچه توان در پخش بار بهینه با قید امنیت
تحلیل و بررسی موج ضربه برگشتی در مزارع بادی در اثر اصابت صاعقه
اثر زمین کردن بر کیفیت توان الکتریکی در شبکه‌های فشار متوسط
مبدل سینکرو (ریزالور) به دیجیتال و دیجیتال به سینکرو (ریزالور)
کنترل سیستم‌های وقایع گسسته

طراحی ، تحلیل دینامیکی و ساخت و کنترل سیستم تیروتوپ ‏‎(ball & beam)‎‏
تحلیل تنش پسماند در شمش ها به روش غیر مخرب اولتراسونیک
شبیه سازی عددی جریان های آشفته درون محیط متخلخل با روش شبکه بولتزمن
بررسی تأثیر پروفیل قالب اکستروژن بر نیروی شکل‌دهی و توزیع کرنش در محصول با استفاده از آزمایشهای مدل
بررسی عددی مکانیزم جریان و انتقال حرارت در لوله ورتکس
بهینه‌سازی سیستم خشک کن شالی بستر عمودی گردشی
*