بررسی پارامترهای فیزیکی ساختار لاستیک و پخت آن x

بررسی پارامترهای فیزیکی ساختار لاستیک و پخت آنتعیین ظرفیت چشمه اتصال تیر به ستون صلیبی
ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم با استفاده از منطق فازی و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کرمان)
بررسی دو مولفه افقی زلزله در تحلیل لرزه ای
مقاوم سازی نشیمن‌گاه‌های بتنی با استفاده از CFRP
مطالعه روش طیف ظرفیت برای تحلیل دینامیکی سازه‌های غیرخطی
بررسی کمانش و رفتار پس از کمانش صفحات در آنالیز استاتیکی بال هواپیما

طرح جامع فناوری اطلاعات پتروشیمی بندر امام
برآورد ارزش در معرض خطر بازار آتی کالا با رویکرد CAViaR با استفاده از تخمین رگرسیون چندکی (نمونه موردی: بازار آتی سکه طلای بورس کالای ایران)
تحقیقی پیرامون نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و نظام پرداخت کنونی موسسات مشمول قانون کار و مشکلات ناشی از آن و طراحی نظام مناسب مشمولین قان
تعیین سیاست بهینه تخصیص منابع در شرایط بحران
نقش AS/RS در محیط CIM
اولویت‎بندی پارامترهای موثر در ارتقاء بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) با استفاده از منطق فازی و خانه کیفیت (QFD): (مطالعه موردی گروه باریت فلات
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی پارامترهای فیزیکی ساختار لاستیک و پخت آن


شناسایی آمیزه‌ها و ترکیبات الاستومری با فرمولاسیونهای مختلف ، در صنعت تایر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . از جمله روشهایی که برای شناسایی الاستومرها و اجزاء بکار رفته در ساختار تایر مورد استفاده قرار می‌گیرد روشهای آنالیز حرارتی می‌باشد. در این پروژه الاستومرهای NR,SBR,BR و فرمولاسیونهای مختلف آنها در محدوده دمایی 25-600 درجه با استفاده از دستگاه STA 625 مورد آزمایش DSC,TG,DTG قرار گرفتند. ابتدا منحنی‌های استاندارد برای الاستومرهای BR,NR تعیین شده و سپس از این منحنی‌های استاندارد جهت شناسایی فاز الاستومری نمونه مجهول استفاده شده است . از جمله پارامترهای بسیار مهمی که در فرآیند پخت تایر و بهینه نمودن شرایط آن، تاثیر بسزایی دارند، وابستگی دمایی خواص ترموفیزیکی از جمله ضریب هدایت حرارتی، ظرفیت حرارتی دانسیته می‌باشند. بنابراین کاربرد معادله انتقال هدایت حرارتی در فرآیند پخت تایر نیاز به دانستن تغییرات دمایی این خواص ترموفیزیکی بخوبی احساس می‌شود. معمولا در حل معادله انتقال حرارت هدایتی، ظرفیت حرارتی، ضریب هدایت حرارتی و دانسیته ثابت فرض می‌شوند کهدر محاسبات انجام شده خطای زیادی را وارد می‌کند. در این تحقیق تغییرات دمایی ظرفیت حرارتی برای الاستومرهای SBR,BR,NR در حالت خالص و همچنین برای آمیزه‌هایی از BR,SBR که با مقادیر متفاوتی کربن بلاک پر شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین اثر عوامل مختلفی از قبیل افزودنیهای پخت و مقدار کربن بلاک نیز بررسی شده است . تغییرات دمایی ظرفیت حرارتی در دو محدوده دمایی (قبل از شروع فرآیند پخت و در محدوده پخت) با معادله‌ای غیرخطی در نظر گرفته شده است . تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد که فرض ثابت بودن تغییرات دمایی ظرفیت حرارتی کاملا نادرست است . و این تغییرات دمایی باید با معادله مناسبی (خطی و یا غیرخطی) در نظر گرفته شود. از عوامل بسیار مهمی که بر ظرفیت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی در پخت تایر تاثیر بسزایی دارد، کربن بلاک است . اثر کربن بلاک بر ظرفیت حرارتی، گرمای واکنش پخت ، ثابت سرعت واکنش پخت ، زمان پخت ، گشتاور کاکزیمم در منحنی رئومتر و انرژی فعال‌سازی (اکتیواسیون) بررسی شده است . در نهایت نیز تغییرات ظرفیت حرارتی با مقدار کربن بلاک برای آمیزه‌های ساخته شده از SBR,BR که بصورت تجربی بدست آمده با معادله جدیدی مقایسه شده و ارائه گردیده است .
نمایه ها:
لاستیک |
پخت لاستیک | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


اثر زمین کردن بر کیفیت توان الکتریکی در شبکه‌های فشار متوسط
مبدل سینکرو (ریزالور) به دیجیتال و دیجیتال به سینکرو (ریزالور)
کنترل سیستم‌های وقایع گسسته
مدل‌سازی و شبیه‌سازی ژنراتور نیروگاه سد مسجد سلیمان به روش المان محدود به منظور تحلیل خطای افزایش سرعت
طراحی دیودهای نوری مبتنی بر ساختار مواد GaN در پنجره طول موج رنگ آبی
توسعه سیستمهای انتخاب هوشمند مجموعه سهام (حل مسائل توزیع هوشمند تلاشها)

حل عددی جریان هوا و توزیع و مسیر حرکت ذرات آلوده کننده در اتاقهای تمیز
حل تحلیلی جریان سیال حول کره در اعداد رینولدز پایین و شرط مرزی لغزش با استفاده حل استوکس واوسین
تحلیل فنی-اقتصادی روشهای مختلف بازتوانی کامل یک نیروگاه بخار براساس حالات مختلف استفاده از گرمکن های آب تغذیه
مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی با روش طراحی آزمایش
تحلیل مسائل آهنگری گرم با المان محدود
تحلیل عملکرد نیروگاههای پیشرفته با استفاده از روش‌های تکنولوژی پینچ و اگزرژی
*