بررسی عملکرد مخازن از دیدگاه احتمالات بمنظور پیش بینی وقوع‌سی x

بررسی عملکرد مخازن از دیدگاه احتمالات بمنظور پیش بینی وقوع‌سیزمان‌بندی و برنامه‌ریزی n کاربر روی m ماشین‌موازی
طراحی مدلی برای مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم های تولید سلولی
ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر موردکاوی: شرکت صنایع مخابرات صا ایران
طرح جامع فناوری اطلاعات پتروشیمی بندر امام
برآورد ارزش در معرض خطر بازار آتی کالا با رویکرد CAViaR با استفاده از تخمین رگرسیون چندکی (نمونه موردی: بازار آتی سکه طلای بورس کالای ایران)
تحقیقی پیرامون نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و نظام پرداخت کنونی موسسات مشمول قانون کار و مشکلات ناشی از آن و طراحی نظام مناسب مشمولین قان

رشد کریستالهای رنگی Al2O3 به کمک یون کبالت و نیکل
ساخت سگمنت سنگبری
اکستروژن مقاطع توپر و توخالی مس و آلیاژهای آن
بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی چدن با گرافیت کروی عملیات حرارتی شده به روش آستمپر مستقیم
تولید نمونه‌های آزمایشی میل لنگ لندکروزر
بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی
حمایت از ما | مشهدهاست
`

بررسی عملکرد مخازن از دیدگاه احتمالات بمنظور پیش بینی وقوع‌سی


هدف ازاین پایان نامه بررسی عملکرد مخازن ازدیدگاه احتمالات بمنظور پیش بی وقوع سیل میباشد بدین صورت که اپراتور سدپس از یک بارندگی چند روزه و وارد شدن مقدار قابل توجهی آب مخزن سد بتواند در مورد تخلیه، نگهداری و یا درصد تخلیه مقداری ازآب ورودی به مخزن سد تصمیم گیری نماید، بعبارت دیگر، باتوجه به زمان و مقدار بارندگی در سال و دبی ناشی از آن و همچنین مقدار آب موجود در مخزن سد، اپراتور بتواند تصمیمی اتخاذ نماید تا با احتمال مشخصی، نه به مسئله سیل برخورد نماید و نه دچار کمبود آب گردد. دراین راستا گامهائی که برداشته شده و مراحلی که طی گردیده عبارتند از :- در ابتدا نظرات و نوشتار بعضی از کارشناسانی که در این زمینه تحقیقاتی انجا داده بودند مورد بررسی قرار گرفت و باتوجه به گستردگی موضوع، این مسئله از دیدگاه آمار و احتمالات مورد توجه قرار گرفت .- در مبحث تئوریک پایان نامه، یک سد فرضی با حجم m واحد، مقدار مصرف سالی ثابت)I(، دبی ورودی متغیر)y(با احتمال وقوع مشخص براساس منحنی توزیع گسسته رودخانه مفروض ، بصورت پارامتریک مورد بررسی واقع شده و دراین مرحله سال بعنوان مدت زمان پریودیک درنظر گرفته شده‌است .- در رابطه با مبحث تئوریک فوق یک مثال عددی نیز حل شده‌است .- آمار دبی ماهانه و سالانه رودخانه کردر ایستگاه احمدآباد جمع‌آوری شد، همچنین حجم سد درود زن، میزان رسوب میزان تقریبی نشت سالانه، متوسط میزان تبخیر سالیانه مشخص شدند .- چگونگی روند مصارف سالیانه کشاورزی، صنعت ، شرب ، برق آبی، ... برطبق جلد چهارم - ارزیابی وضع موجود و امکانات توسعه منابع آب از انتشارات وزارت برنامه و بودجه مشخص گردیدند .- با استفاده از آمار گذشته رودخانه کر در ایستگاه احمدآباد رکوردگیری در میزان دبی سالیانه انجام شد و درنهایت منحنی سالانه توزیع گسسته (احتمال - دبی) رودخانه کر در ایستگاه احمدآباد مشخص شده و سپس باتوجه به حجم مخزن و مقدار برآورد سالانه آب ، وضعیت موجودی آب در سد در انتهای سال مورد بررسی واقع شده است . نتایجی که دراین بررسی ها بطور مشخص میتوان به آنها اشاره نمود عبارتند از : الف - میتوان مقدار آب موجود در انتهای سال در هر مخزن را با احتمال وقوع معی مشخص نمود . ب - میتوان وجود و یا عدم مقدار تخلیه آب را باتوجه به شرایط موجود و بااحتما مشخص ، پیش بینی نمود . ج - میتوان روند کلی وضعیت آب سد را با احتمال وقوع مشخص در سالهای آینده مو بررسی قرار داد. ازاین مسئله میتوان درهنگام طراحی سد بعنوان یک پارامتر کمک گرفت بدین صورت که طراحی میتواند وضعیت مثلا چند سال دیگر را باتوجه به احتم مشخص پیش بینی نماید . د - درنهایت به هدف کلی که عبارت بود از تصمیم گیری در مورد تخلیه، نگهدار و یا درصد میزان تخلیه آب پاسخ گفته شده و در اینمورد 2 مثال مختلف حل شده‌است
نمایه ها:
سیل |
تخلیه |
آب |
مخزن های سد |
سدها | اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


بررسی سینتیک و مکانیسم تخریب حرارتی پلیمرها
مقاومت سیمانهای مختلف در برابر آبهای نمک‌دار
مدلسازی خطوط لوله جریان‌های سه فازی مربوط به انتقال گاز میادین نفت و گاز
طراحی تیکنر به منظور تغلیظ پرکلرات آمونیم
ارزیابی عملکرد برج تقطیر چند جزئی با استفاده از کنترل پیشرفته
بهینه‌سازی تولید کربن فعال به روش فعالسازی شیمیایی

طراحی سنسور گازی مبتنی بر بلورهای فوتونی بر روی زیر لایه InP
تعیین پارامترهای موتور القایی به کمک شبکه‌های عصبی
طراحي و ساخت کوره القایی با سیستم کنترل حلقه بسته فرکانس رزونانس
کدهایی برای منابع یکنوای محدود
مدل‌سازی کنترل کننده یکپارچه توان در پخش بار بهینه با قید امنیت
تحلیل و بررسی موج ضربه برگشتی در مزارع بادی در اثر اصابت صاعقه
*