ارزیابی اقتصادی اعمال ضوابط طرح لرزه‌ای مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ایران در طراحی سازه‌های فلزی


ارزیابی اقتصادی اعمال ضوابط طرح لرزه‌ای مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ایران در طراحی سازه‌های فلزی
یکی از بحث های مهم در زمینه طراحی سازه ها موضوع اعمال ضوابط طرح لرزه‌ای می باشد.


بررسی و مقایسه فونداسیون‌های تحلیل شده توسط نرم‌افزار SAFE و روش اجزاء محدود
این ضوابط در مورد سازه های فلزی در بخش 10-3 مبحث دهم مقررات ملی ویرایش سال 1387آورده شده هست.کنترل ضوابط طرح لرزه ای از یک طرف از جمله مسائلی هست که اکثراً برای مهندسان محاسب دارای پیچیدگی هایی بوده که طراحی سازه ها را سخت‌تر کرده و از طرف دیگر، تصور عموم کارفرمایان بر این هست که رعایت ضوابط لرزه ای عمدتاً باعث بالا رفتن هزینه‌های سازه به مقدار قابل توجهی می گردد.در این تحقیق تاثیر اقتصادی اعمال ضوابط طرح لرزه‌ای در طراحی سازه های فلزی دارای سیستم قاب خمشی ویژه و متوسطو قاب مهاربندی شده همگرای ویژهبا بادبندهای شورون و ضربدری مورد بررسی برنامه گرفته هست.برای این منظورچند ساختمان فولادی با تعداد طبقات 5،10و15 با پلان های مشابه و منظم (طبق مشخصات ساختمان های منظم هستاندارد 2800) در نرم افزار ETABS تحلیل و طراحی شده و ضوابط لرزه ای فصل سوم مبحث10 اعمال گردیدهاست.در این سازه‌ها یک بار در هر دو جهت از بادبند همگرای ضربدری ویژه ویک بار در هر دو جهت از سیستم قاب خمشی ویژه و متوسط و بار دیگر از بادبندهای شورون در هر دو جهت هستفاده گردیده هست.


بهسازی اعضای خمشی بتنی با استفاده از الیاف بازالت (BFRP) و بررسی رفتار خمشی و برشی آن ها
برای هر مورد بررسی گردیده هست کهاعمال ضوابط لرزه-ایتا چه اندازه در وزن سازه تاثیرگذار هست.


شناسایی نشت در شبکه های آبرسانی با استفاده از روش اصلاح شده تحلیل معکوس جریان گذرا بر پایه توابع گاوس
نتایج حاکی از اون هست که اعمال ضوابط لرزه ای در سازه‌های دارای بادبند شورون به لحاظ اقتصادی دارای هزینه بیشتری نسبت به بادبند ضربدری و قاب خمشی می باشد.


بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه ذرات در آزمایش برش مستقیم برای مصالح دانه ای
همچنین تاثیر اعمال ضوابط لرزه ای در سازه های با تعداد طبقات بالاتر بیشتر از سازه های کوتاه می‌باشد.


شبیه سازی عددی دیوارهای میخ کوبی شده با استفاده از روش بدون شبکه


بررسی راهکارهای پایدارسازی تونل آب رسان نیروگاه سد پس از آبگیری مخزن


82 out of 100 based on 62 user ratings 1162 reviews

بررسی عملکرد تناوبی صفحه اتصال مهاربند به تیر و ستون
ارزیابی مقایسه‌ای روش‌های طرح لرزه‌ای متداول اسکله‌های باز (شمع و عرشه) معرفی شده توسط آیین نامه‌ها و منابع معتبر دریایی
ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان‌ها با تلفیق روش DRASTIC و منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی
بررسی آزمایشگاهی امکان بهبود یکنواختی دبی خروجی در دریچه‌های نیرپیک دو نقابه
توسعه یک چارچوب مفهومی برای بصری‌سازی فراگستر بر مبنای حسگرهای حرکتی
بررسی تأثیرات ضخامت بال تیر و ضخامت جان ستون بر رفتار چشمه اتصال در سازه‌های فولادی با مدل‌سازی اجزاء محدود
برآورد فراگیر مقاومت سنگ‌های ناهمسانگرد با روش‌های نوین و پیشرفته
تعیین وضعیت با استفاده از مشاهدات فاز موج حامل GPS
Keeping Django Views DRY
Access request.session from backend.get_user
Django Model Inheritance and limit_choices_to
Preserving checkbox states on same page with query results
django - returning form errors from a generic application view
what is the right version of django and mysqldb to go with dreamhost? [closed]
how can I order the results of a query filter?
Django 1.1 beta 1 - Flatpages Error, Debug = False, with 404.html
Why does Django's built-in “url” tag cause an error when running unit tests?
Django RelatedManager's .create() usage?
*