ارزیابی عددی خصوصیات ویسکو-الاستوپلاستیک مخلوط های آسفالت لاستیکی


ارزیابی عددی خصوصیات ویسکو-الاستوپلاستیک مخلوط های آسفالت لاستیکی
هستفاده از خرده لاستیک در بهبود مواد چسباننده آسفالت در 30 سال اخیر توسعه یافته هست.


تاثیر افزودن شیشه بازیافتی بر خواص بتن خودتراکم در درجه حرارت‌های مختلف
چون مواد زائد خواص مخلوط آسفالتی را بهبود می‌بخشد به همین خاطر بر روی خواص مهندسی اون اعم از مقاومت و دوام تأثیر می‌گذارد.


بررسی آزمایشگاهی استفاده از میلگردهای کلاهک‌دار نزدیک به هم در اتصال‌های تیر-ستون بتن مسلح تحت بارگذاری چرخه‌ای
بنابراین مخلوط آسفالتی گرم حاوی مواد زائد باید به‌طور کامل و دقیق، به صورت آزمایشگاهی و میدانی ارزیابی شود .


بررسی خواص مهندسی و دوام بتن خودتراکم حاوی پرکننده های مختلف در مقیاس های میکرو و نانو
تحقیقات قبلی چندین محقق نشان می‌دهد که مخلوط‌های آسفالت لاستیکی می‌تواند ضخامت رویه و ترک‌های انعکاسی اون را کاهش دهد.


شناسایی و اولویت‏بندی شایستگی‏های ضروری برای مدیران پروژه‏های عمرانی شهرستان مشهد
همچنین تحقیق دیگری نشان می‌دهد که این مخلوط‌ها مقاومت بالایی در برابر شیارشدگی، ترک‌های خستگی و ترک‌های حرارتی دارند.


بررسی پارامتریک تاثیر زوایای مختلف گسلش بر فونداسیون ها
روسازی‌ها با گذشت وقت به دلیل عبور بارهای ترافیکی و برنامه گرفتن در معرض شرایط محیطی مختلف دچار خرابی می‌گردند.


بررسی اثر نانو ذرات و الیاف بازیافتی پلی‌استر بر مقاومت فشاری و برشی خاک‌های رسی
از جمله مهم‌ترین این خرابی‌ها می‌توان به شیارشدگی اشاره نمود که به عنوان نگرانی اصلی ساوقت‌های حمل‌ونقل در زمینه روسازی تلقی می‌شود.


بررسی آبشستگی پائین دست حوضچه آرامش نوع 1 در شرایط پرش هیدرولیکی نوع B
سالانه میلیون‌ها دلار صرف جبران خرابی شیارشدگی در روسازی‌‌ها می‌گردد.


تعیین مشخصات دینامیکی بنای ارگ تبریز اعم از انتقالی و پیچشی با استفاده از میکروتریمورهای اندازه گیری شده
اصلاح شیارشدگی هزینه‌بر بوده و سبب ایجاد اختلال در جریان ترافیک می‌شود.

شیارشدگی لایه‌های آسفالتی یک مشکل اصلی برای ایمنی در حین رانندگی بوده زیرا به شدت بر کنترل وسایل نقلیه اثرگذار هست.

طراحان روسازی تلاش می‌نمايند تا با طراحی روسازی‌های صحیح و طرح اختلاط‌های صحیح آسفالتی، شیارشدگی را به حداقل برسانند.

این پژوهش روش‌های پیش‌بینی رفتار مخلوط آسفالت لاستیکی و آسفالت متداول و ارتباط بین این رفتارها با نتایج آزمایشگاهی را بیان می‌کند.

دستگاه ویل تراک به منظور ارزیابی آزمایشگاهی پدیده شیارشدگی مخلوط‌های آسفالتی و اعتبارسنجی پارامترهای به دست آمده از آزمایش خزش دینامیکی به کار گرفته شده هست.

هدف از این تحقیق هستفاده از روش المان محدود دو بعدی و سه بعدی در شبیه‌سازی آزمایش ویل تراک و نیز مدل‌سازی لایه-های روسازی به منظور ارزیابی پدیده شیارشدگی می‌باشد.

به منظور دست‌یابی به این هدف، نرم افزار آباکوس مورد هستفاده برنامه گرفته و خروجی‌های اون با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیدند.

ارتباط مناسبی بین نتایج به دست آمده از آزمایشگاه و عملکرد پیش‌بینی شده مخلوط آسفالتی مشاهده شد.
88 out of 100 based on 58 user ratings 1258 reviews